{header_image_title}

Cursos de especialización

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit, el curs selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.

El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària.  

L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments. 

Organitzat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.