{header_image_title}

Specialization Courses

Curs d'especialització en Infermeria en COT, 2022-2023

l curs té com a objectiu millorar la competència dels participants, aprofundint en el  coneixement amb evidència científica i el maneig de tot tipus de pacients de COT, sobre les noves tècniques i materials disponibles tan als centres hospitalaris, com al mercat; per tal de poder oferir una millor qualitat assistencial als pacients.

Els alumnes aprendran a desenvolupar el lideratge i l'autonomia en el pla de cures del pacient de COT, ser referent en les cures complexes en COT seguint el cicle vital de pacients traumatològics urgents, programats, de gerontotrauma i pediàtrics . A més de participar en l'actualització i la realització de protocols d'infermeria e interdisciplinaris, promovent els canvis per la millora de la qualitat i la eficiència. I conèixer la innovació tecnològica en farmacologia, les cures, TIC,s i comunicació digital i participar en la docència i la recerca.

Organitzat per la Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumalogia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD,  la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 14 crèdits ECTS.

EDICIÓ  2022-2023 ANUL·LADA


Amb la col·labroació:

Professional 3D. Planificació i impressió 3D en salut, 2022-2023

La utilització de les tècniques d'imatge radiològica pel diagnòstic i guia terapèutica han experimentat una evolució sense comparació amb altres especialitats mèdiques en els darrers anys. Així, actualment, una gran part de les accions mèdiques depenen de la imatge, com per exemple, la presa de decisions en un tractament quimioteràpic o davant un abordatge quirúrgic.
Actualment, aquest coneixement basat en la imatge 3D i la impressió aplicada a la planificació quirúrgica, és transversal, ja que requereix habilitats en anatomia, tècnica d'imatge i tècnica de post-processament amb programari específic. Es revela com aquest curs és un cas exemplar on metges, infermers, tècnics d'imatge, bioenginyers o bioinformàtics comparteixen un espai de coneixement comú i transversal.
Aquest curs d'actualització pretén oferir el cos de formació necessari per poder realitzar aquest post-processament avançat de la imatge, amb dos aspectes pràctics clars: la imatge 3D i la impressió 3D aplicada a la salut.

Organitzat per l'Hospital Sant Joan de Déu i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 14 crèdits ECTS per la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC, la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


Organitzat per:Amb l'aval de: Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge - Radiòlegs de Catalunya, Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil·lofacial i Oral i la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


  


--> more information <--

Curs teòric-pràctic d'Actualització en Farmacoteràpia, 2022-2023

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit, el curs selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.

El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària.  

L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments.

Organitzat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> more information <--

Curs Novetats recents en ginecologia oncològica. Repercussions a la pràctica clínica, 2022-2023

El curs té com a objectiu, proporcionar les dades més noves i rellevants presentades als congressos internacionals més importants en ginecologia oncològica: ASCO, ESMO, SGO i ESGO, dels últims tres anys.

Es treballaran els aspectes que puguin modificar la pràctica clínica actualment establerta, discutint  què i cóm s'han de modificar dels nostres protocols-PNTs -Procediments Normalitzats de Treball-assistencials.

Organitzat per la Secció de Ginecologia Oncològica i Mastologia. Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

Amb la col·laboració:

Course website

--> more information <--

Curs d'actualització en Cirurgia Major Ambulatòria. 2022-2023

En els pròxims anys, les alternatives a l'hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d'assistència que ofereixen els centres sanitaris. Per a pacients aguts, l'Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l'activitat d'aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d'unificar conceptes, incrementar la cartera de serveis de les diferents especialitats quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l'analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA, tant de l'àmbit sanitari públic com del privat.
És molt probable que, en un futur,  les unitats de CMA hagin de passar un procés d'acreditació per poder controlar un percentatge elevat de l'activitat quirúrgica. Un dels punts essencials d'aquesta acreditació serà comptar amb un programa implementat de control de qualitat i professionals que tinguin coneixements específics reconeguts.

El curs pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris donant, als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per implementar-la en el seu centre sanitari, els recursos teòrics i les eines, així com la possibilitat de conèixer una experiència d'èxit.

Organitzat per la Filial del Maresme i la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.--> més informació <--

Curs Gestió Clínica Avançada_SCD, 2021-2022

Adreçat exclusivament a membres de la Societat Catalana de Digestologia.

El curs té com a objectiu principal proporcionar als professionals sanitaris coneixements en gestió clínica avançada i millorar tant el valor de les seves pràctiques com la manera d'organitzar les seves unitats.
S'ofereix una formació integral pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, l'efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d'obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris.

Els alumnes aprendran les bases per a la creació d'una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia unitat, adquirint els coneixements, habilitats i competències de lideratge i comunicació imprescindibles per a una pràctica clínica valuosa, l'atenció centrada en el pacient, les decisions compartides, la transformació de les trajectòries clíniques en cadenes de valor i l'ús de les fonts “right care”.

Organitzat per la Societat Catalana de Gestió Sanitària i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Gestió Clínica Avançada, 2021-2022

El curs té com a objectiu principal proporcionar als professionals sanitaris coneixements en gestió clínica avançada i millorar tant el valor de les seves pràctiques com la manera d'organitzar les seves unitats.
S'ofereix una formació integral pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, l'efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d'obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris.

Els alumnes aprendran les bases per a la creació d'una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia unitat, adquirint els coneixements, habilitats i competències de lideratge i comunicació imprescindibles per a una pràctica clínica valuosa, l'atenció centrada en el pacient, les decisions compartides, la transformació de les trajectòries clíniques en cadenes de valor i l'ús de les fonts “right care”.

Organitzat per la Societat Catalana de Gestió Sanitària i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Gestió Clínica Avançada, 3a Edició, 2021-2022

El curs té com a objectiu principal proporcionar als professionals sanitaris coneixements en gestió clínica avançada i millorar tant el valor de les seves pràctiques com la manera d'organitzar les seves unitats.
S'ofereix una formació integral pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, l'efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d'obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris.

Els alumnes aprendran les bases per a la creació d'una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia unitat, adquirint els coneixements, habilitats i competències de lideratge i comunicació imprescindibles per a una pràctica clínica valuosa, l'atenció centrada en el pacient, les decisions compartides, la transformació de les trajectòries clíniques en cadenes de valor i l'ús de les fonts “right care”.
Organitzat per la Societat Catalana de Gestió Sanitària i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment, 2021-2022

L'envelliment de la població, l'increment de patologies cròniques i multi-mobilitat, i la complexitat dels múltiples factors que intervenen en la vida de les persones grans estan posant a prova la seva qualitat de vida, la dels cuidadors i tot el sistema de benestar.
La junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia -SCGiG, proposa un curs bàsic d'investigació sobre envelliment amb l'objectiu que es posicioni com a referent  per a joves professionals que aspirin a orientar-se en el sector i a transformar en projectes les seves idees i intuïcions.
Es tracta d'un curs àgil i pràctic, amb un espai limitat per docència frontal, però sobretot orientat a desenvolupar, conjuntament amb els alumnes, les idees que ells mateixos aportin. L'estructura tindrà una dinàmica de taller o workshop, amb una important part pràctica de discussió entre experts i la classe, per fomentar l'aprenentatge mutu.

Organitzat per la SCGiG i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'especialització en Infermeria en COT, 2021-2022

El curs té com a objectiu millorar la competència dels participants, aprofundint en el  coneixement amb evidència científica i el maneig de tot tipus de pacients de COT, sobre les noves tècniques i materials disponibles tan als centres hospitalaris, com al mercat; per tal de poder oferir una millor qualitat assistencial als pacients.

Els alumnes aprendran a desenvolupar el lideratge i l'autonomia en el pla de cures del pacient de COT, ser referent en les cures complexes en COT seguint el cicle vital de pacients traumatològics urgents, programats, de gerontotrauma i pediàtrics . A més de participar en l'actualització i la realització de protocols d'infermeria e interdisciplinaris, promovent els canvis per la millora de la qualitat i la eficiència. I conèixer la innovació tecnològica en farmacologia, les cures, TIC,s i comunicació digital i participar en la docència i la recerca.

Organitzat per la Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumalogia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 14 crèdits ECTS.

EDICIÓ ANUL·LADA.

PROPERA EDICIÓ 2022-2023 (06/10/2022 al 18/05/2023)

Curs avaluació del risc químic en l'àmbit laboral, 2021-2022

L'objectiu principal del curs és que els alumnes aprenguin a avaluar adequadament el risc químic en l'àmbit laboral, que pot ser difícil, especialment quan s'utilitzen múltiples productes químics en diferents zones de treball sota diferents condicions laborals i afectant diferents grups de treballadors.

S'imparteixen els últims avenços de les metodologies i procediments per afrontar aquesta complexa situació, articulant la seva base científica i considerant la normativa vigent com ara la Norma UNE-EN 689:2019 i els reglaments CLP i REACH.
S'abordaran temes com la valoració toxicològica intrínseca de les substàncies químiques, la identificació dels factors determinants de la seva exposició, l'ús de mètodes d'avaluació qualitativa i models d'estimació de l'exposició, els nous riscos emergents i el desenvolupament dels valors límit d'exposició.

Organitzat per la Societat Catalana de Salut Laboral i per l'Asociación Española de Higiene Industrial i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 7 crèdits ECTS.


--> més informació <--

Curs d'actualització en farmacoteràpia i pràctica assistencial de farmàcia hospitalària, 2021-2022

El curs té com a objectiu la posada al dia a nivell de novetats farmacoterapèutiques, l'anàlisi de l'evidència d'eficàcia i de seguretat i l'eficiència en l'ús de medicaments hospitalaris de dispensació hospitalària a consultes externes.

Els alumnes aprendran a millorar les competències i habilitats analítiques, a partir de l'anàlisi i la discussió de casos clínics reals, en aspectes relacionats amb la gestió de les unitats de Farmàcia Hospitalària.

Organitzat per la Secció de Farmàcia Hospitalària de l'Acadèmia Mèdica Balear i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Teràpia Familiar, 2021-2022

Aquest curs permet ampliar el coneixement del model sistèmic-relacional i altres models psicoterapèutics en el camp de la teràpia de parella i família, tenint en compte els canvis socials i noves realitats emergents com son les conseqüències de la pandèmia que generen interrogants i requereixen una reflexió i unes necessitats formatives del propi psicoterapeuta. Al mateix temps, des de la premissa que la  recerca en la nostra disciplina esdevé un repte inevitable, font d'actualització i transmissió de coneixement, hi haurà un bloc de contingut dedicat específicament a la recerca.

Un curs per treballar noves realitats fruit d'una societat que va canviant i que cada vegada és més tecnològica i virtual en el nostre camp de la teràpia de parella i de família utilitzant una metodologia basada amb continguts teòrics,  pràctics i de recerca, és donar un valor afegit al present curs.

Organitzat per la Societat Catalana de Teràpia Familiar i gestionat per la F. InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL,  la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 crèdits ECTS.


--> més informació <--

Curs teòric-pràctic d'Actualització en Farmacoteràpia, 2021-2022

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit, el curs selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.

El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària.  

L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments.

Organitzat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 1, 2021-2022

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.
El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB validat amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell II, 2021-2022

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment els vinculats a les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB validat amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell III, 2021-2022

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Igualment, l'alumne adquirirà els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, podrà identificar els diferents trastorns del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son y coneixerà les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques. Per últim aprendrà a identificar quan un pacient està en situació d'insuficiència respiratòria i podrà establir quin és el mecanisme pel qual s'ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell IV, 2021-2022

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats  amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.  

El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament,  l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2021-2022

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració i establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal d'avaluar, diagnosticar i tractar les malalties que afecten l'aparell respiratori.

El curs s'estructura en 6 sessions teòriques de 4 hores cadascuna i 5 sessions pràctiques de 3 hores cadascuna (total 15 hores pràctiques). Les classes teòriques consistiran en un conjunt de discussions, basades en casos pràctics que, prèviament, s'hauran entregat als alumnes.
Les classes pràctiques es realitzaran en grups de 4 persones en l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Vall d'Hebron. Supervisats per personal expert de la unitat i el professor designat pel Cap de Servei de cada centre, els alumnes es formaran en les proves en les que cada centre és més expert (depenent del tipus de prova, el alumnes les realitzaran directament a pacients o en simuladors).

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Cirurgia Major Ambulatòria, 2021-2022

En els pròxims anys, les alternatives a l'hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d'assistència que ofereixen els centres sanitaris. Per a pacients aguts, l'Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l'activitat d'aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d'unificar conceptes, incrementar la cartera de serveis de les diferents especialitats quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l'analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA, tant de l'àmbit sanitari públic com del privat.
És molt probable que, en un futur,  les unitats de CMA hagin de passar un procés d'acreditació per poder controlar un percentatge elevat de l'activitat quirúrgica. Un dels punts essencials d'aquesta acreditació serà comptar amb un programa implementat de control de qualitat i professionals que tinguin coneixements específics reconeguts.

El curs pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris donant, als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per implementar-la en el seu centre sanitari, els recursos teòrics i les eines, així com la possibilitat de conèixer una experiència d'èxit.

Organitzat per la Filial del Maresme i la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illers Balears -UIB.

EDICIÓ ANUL·LADA.

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: Patologia Esofago-Gàstrica, 2021-2022

El curs planteja com a objectiu general l'ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinari de les malalties digestives que per la seva rellevància o gravetat tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d'arribar a nivells d'excel·lència i aportar la màxima actualització. Així, es tracta d'emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica…).

D'una manera més específica, el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia esofago-gàstrica. L'alumne serà capaç d'identificar i assimilar les diferents opcions diagnòstiques i terapèutiques en funció de les diferents situacions clíniques.

La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

Organitzat per la Societat Catalana d'Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1, 2021-2022

El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats.

El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.
També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d'imatge a l'abast segons el context clínic del pacient.

Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació.

Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II, 2021-2022

El curs té com objectiu facilitar uns coneixements actualitzats de les guies de pràctica clínica i consens, que permetin aplicar cada una de les tècniques diagnòstiques o terapèutiques al nostre abast d'una forma racional i, que aquesta aplicació sigui el més homogènia possible independentment de l'entorn on es treballa.

Adquirir els coneixements de la resta d'especialitats clíniques i quirúrgiques, per parlar el mateix llenguatge i aprendre quina es la informació que necessita saber el clínic en cada patologia per poder prendre decisions de maneig de pacients. Coneixements en el camp de la radiòmica i la Intel·ligència Artificial que ens engresquin a desenvolupar la recerca en la imatge, a col·laborar amb el desenvolupament de nous sofwares d'aplicació clínica junt amb informàtics, matemàtics i enginyers que els desenvolupen. Encomanar als alumnes l'entusiasme per la docència, amb classes d'alt nivell d'especialització i qualitat, impartides per experts en cada una de les matèries, en una especialitat cada cop més súper-especialitzada per la seva complexitat i abast inabastable. De forma general, l'activitat formativa d'aquests 2 anys permeten assolir coneixements avançats en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge tant des del punt de vista tècnic com de la seva aplicació en la pràctica clínica diària.

Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 12 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2021-2022

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.
De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.
Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

Organitzat per la Societat Catalana d'Immunologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Bases de l'Anestèsia, 2021-2022

El curs està dirigit tant especialistes en formació com especialistes ja titulats amb la necessitat de reforçar el seu nivell de coneixements en les ciències bàsiques o que vulguin preparar-se per obtenir el Diploma Europeu de l'especialitat.

Entre els objectius específics del curs, es farà una especial orientació a les bases fisiològiques dels diferents òrgans i sistemes, als avenços en farmacologia, farmacocinètica i farmacodinàmica dels diferents agents anestèsics i fàrmacs relacionats amb l'especialitat: sedants, ansiolítics, analgèsics. Així com a l'actualització de les diferents estacions de treball existents, tant a quiròfan com a les unitats de reanimació i crítics.

Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Anestèsia en Especialitats Quirúrgiques, 2021-2022

L' especialitat d'Anestesiologia i Reanimació està en constant desenvolupament. Cada vegada es coneixen més i amb més profunditat les bases moleculars dels agents anestèsics i la seva funció a nivell cerebral, així com a nivell sistèmic.

Els continguts d'aquest curs responen a la necessitat que tenen els professionals de l'anestesiologia de formar-se i actualitzar-se contínuament donat el constant desenvolupament d'aquesta especialitat.

Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica (CAMIC), Nivel 1, 2021-2022

La especialidad de Medicina Intensiva es una de las especialidades médicas que ha experimentado mayores avances tanto en el tratamiento de los enfermos críticos, como en el manejo de los problemas éticos que se plantean en estos enfermos.  Todo ello hace necesario que los profesionales tengan acceso a cursos de especialización que les permita ser formados en las nuevas terapias y, además, obtener el reconocimiento académico.

El programa que se estructura en dos cursos, Nivel 1 y Nivel 2, y supone una revisión y actualización de conocimientos basados en los siguientes objetivos: Estandarizar y promover la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva.

Organizado por la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica  (SOCMIC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y gestionado por la F. InterAc Salut, el curso ha sido validado con 14 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF y la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> más información <--

Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teòric-pràctic sobre models humans, 2021-2022

Les noves tècniques d'imatge com l'ecografia, en especial les sondes d'alta freqüència i l'ús del Doppler, han marcat un gir molt important en la pràctica clínica en Reumatologia tant en el diagnòstic i seguiment clínic, com en la tècnica d'infiltracions. Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge.  La utilització de tècniques d'imatge millora l'eficiència i la seguretat del tractament.
En aquest curs, els metges assistents poden adquirir els coneixements tècnics o les competències pràctiques necessàries per a la utilització de l'ecografia com a eina en el tractament del dolor reumatològic.
Es farà una revisió de l'anatomia, la identificació ecogràfica i els abordatges ecoguiats de gairebé totes les infiltracions que es realitzen en la pràctica diària, incloent articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs  i bloquejos nerviosos perifèrics.

Organitzat per la Societat Catalana de Reumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1, 2021-2022

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell II, 2021-2022

El curs té com a objectiu general oferir, als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat, el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics, i per promocionar la salut reproductiva.

Com en el curs del Nivell 1, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple, i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.

De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i de  les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en Ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic, així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell III, 2021-2022

El curs té com a objectiu general oferir als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat la formació teòrica que els permeti l'adquisició de coneixements que els capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part i el puerperi, el diagnòstic i tractament dels problemes ginecològics i obstètrics, i la promoció de la salut reproductiva.

Com en el cursos del Nivell I i II, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de gestació, l'embaràs en l'adolescència, el coneixement, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, les principals complicacions fetals i maternes relacionades amb restricció del creixement fetal i el maneig del part.

De la part ginecològica destaca l'aprenentatge de les diferents tècniques d'imatge, en especial l'ecografia ginecològica pel que fa a la patologia maligna de l'úter i dels annexes, el diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa aguda més freqüent dels genitals interns i les mames, les causes d'esterilitat, el seu tractament i principals complicacions, el coneixement, indicacions, contraindicacions i efectes secundaris dels DIU i el coneixement dels fonaments de malalties com ara el càncer d'endometri o de mama.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi-presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curso organizaciones sanitarias positivas y centradas en las personas, 2021-2022

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y la atención centrada en las personas, que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de situar a las personas en el centro de la atención. Para ello necesitamos paradigmas de salud holísticos, integrados, interdisciplinares y el compromiso de una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.

El curso tiene la finalidad de proporcionar un conocimiento teórico y práctico sobre el funcionamiento de las organizaciones sanitarias positivas como agentes responsables de la humanización en la salud, en el desarrollo de liderazgos y fomento del trabajo en equipo interdisciplinares que faciliten la continuidad asistencial,  el cuidado de sus profesionales,  la seguridad del paciente,  la mejora continua de sus estructuras y  los procesos de gestión; que promuevan  las condiciones idóneas para la salud de la persona y la justa  distribución de los recursos sanitarios.

Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido validado con 9 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF y la Universitat de les Illes Balears -UIB.

EDICIÓN ANULADA

Curso intervenciones y herramientas innovadoras que humanizan en salud, 2021-2022

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y  la atención centrada en las personas,  que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de centrar la atención en las personas, desde paradigmas holísticos, integrados, interdisciplinares y desde una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.
El curso tiene como objetivos formativos: conocer modelos, herramientas innovadoras y buenas prácticas llevadas a cabo en diversos problemas de salud y contextos centrados en la persona. Además de adquirir las competencias que permitan desarrollar intervenciones en salud centrada en la persona, y también en las estrategias metodológicas de análisis cualitativo como los grupos focales y visualización.
    
Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido validado con 6 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF y la Universitat de les Illes Balears -UIB.

Video de presentación

EDICIÓN ANULADA

Patologia de l'Aparell Digestiu 1, 2021-2022 (Primer mòdul del Màster de Patologia de l'Aparell Digestiu)

El Curs de Patologia de l'Aparell Digestiu 1, forma part d'un projecte de formació màster, desenvolupat per la Societat Catalana de Digestologia –SCD-. Estructurat en 4 cursos, el programa, totalment on-line, s'orienta a millorar la formació teòrica dels residents de l'aparell digestiu i l'actualització dels facultatius especialistes.

El Curs de Patologia de l'Aparell Digestiu 1 s'estructura en dos blocs formatius: maneig de les grans síndromes digestives i patologia gastro-esofàgica i habilitats de comunicació professional.

El primer bolc, Diagnòstic i Tractament de les grans síndromes digestives proporciona una informació útil basada en l'orientació per problemes, que permet tenir criteris d'actuació clars en: els serveis d'urgències, en el maneig del pacient en la planta d'hospitalització i el control i seguiment ambulatori. El segon, Aspectes Bàsics de Comunicació Professional ofereix formació sobre les principals habilitats de comunicació que el professional especialista en l'àmbit ha de mostrar en el seu dia a dia.
El programa disposa de l'aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Organitzat per la Societat Catalana de Digestologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 14 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2021-2022

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de ciències bàsiques, patologia clínica,  epidemiologia, tècniques de diagnòstic, opcions de tractament, complicacions, en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, impartides per ponents de primer ordre nacional.

De forma general, aquest curs permet ampliar l'oferta de coneixements relacionats amb l'aparell locomotor per als residents de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina de l'Esport o Medicina Física amb la finalitat de millorar la seva formació. Com a objectius específics, es pretén transmetre els coneixements bàsics de la fisiologia i la patologia de l'aparell locomotor i difondre nous coneixements i avenços en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Organitzat per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, ha estat validat amb 2 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Metodologia de la recerca clínica en Medicina i Cirurgia, 2ª Edició 2021-2023

La recerca clínica biomèdica és un element clau del nostre sistema sanitari; forma part de la pròpia professió i és una font d'informació que s'ha situat, actualment, com la principal font de coneixement i de millora de l'assistència mèdica i quirúrgica.
Tot i això, la formació en recerca biomèdica és encara limitada durant els estudis de grau de Medicina i, durant el període post-grau, en els anys de la formació en l'especialitat (MIR).
Per aquest motiu, la Comissió Nacional de l'Especialitat de Cirurgia General i Digestiva exposa la necessitat d'establir una formació reglada en aquest àmbit pels metges en formació (MIR). Proposa a les societats quirúrgiques liderar la formació en recerca a través de cursos impartits amb aquesta finalitat.
La Societat Catalana de Cirurgia ha vetllat, des de ja fa molts anys, per la formació dels residents de l'especialitat i ha dissenyat un curs que, a través de sessions presencials, vol portar a terme aquest objectiu.
La present proposta de curs és una evolució necessària del desenvolupament d'aquesta formació amb l'objectiu d'estandarditzar-la, utilitzar noves eines d'educació i, finalment, disposar de la possibilitat de que els alumnes, adequadament avaluats, puguin obtenir finalment un certificat del curs d'especialització.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Cirurgia i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat validat amb 12 crèdits ECTS per la Universitat de Girona –UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona –UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC,  la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.


--> més informació <--

Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil, 1a edició 2021-2022

L'objectiu general del curs és proporcionar als residents i especialistes d'Anestesiologia, així com d'altres especialitats, els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.

De manera específica, familiaritzar-se en l'ús dels diferents dispo¬sitius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig. Com també difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions críti¬ques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.
    
Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 ECTS per de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra –UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil, 2a edició 2021-2022

L'objectiu general del curs és proporcionar als residents i especialistes d'Anestesiologia, així com d'altres especialitats, els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.

De manera específica, familiaritzar-se en l'ús dels diferents dispo¬sitius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig. Com també difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions críti¬ques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.
    
Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 ECTS per de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra –UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs 1a edició, 2021-2022

L'anestèsia regional és una superespecialitat en creixement en l'entorn anestèsic. La utilització de l'ecografia ha revolucionat la pràctica clínica en l'entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l'aplicació de l'anestèsia-analgèsia regional. Aquest canvi requereix d'una formació molt específica (coneixements anatòmics i ecogràfics, habilitats ecogràfiques i de punció, habilitats i actituds anestèsiques) i d'un sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències en l'entorn de la simulació, abans d'aplicar-se en l'entorn clínic.   

El curs, organitzat per la SCARTD i la F. InterAc Salut, ha estat validat amb 4 ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs 2a edició, 2021-2022

L'anestèsia regional és una superespecialitat en creixement en l'entorn anestèsic. La utilització de l'ecografia ha revolucionat la pràctica clínica en l'entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l'aplicació de l'anestèsia-analgèsia regional. Aquest canvi requereix d'una formació molt específica (coneixements anatòmics i ecogràfics, habilitats ecogràfiques i de punció, habilitats i actituds anestèsiques) i d'un sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències en l'entorn de la simulació, abans d'aplicar-se en l'entorn clínic.   

El curs, organitzat per la SCARTD i la F. InterAc Salut, ha estat validat amb 4 ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries, 2021-2022

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi-presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

Organitzat per la Filial del Maresme de l'Acadèmia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

EDICIÓ ANUL·LADA.

Emprenedoria, Innovació i Salut, 2021-2022

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de l'emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme –CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'innovació tecnològica en l'àrea de la salut.
El curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears amb un valor de 6,5 crèdits ECTS.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Salut del CSdM.

EDICIÓ ANUL·LADA.

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2021-2022

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat, no només en l'àmbit de la recerca sinó també en el de la pràctica assistencial. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i l'evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora, el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca.

Dirigit a metges i metgesses i especialistes en Psiquiatria i Psicologia, té com a objectiu principal conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb més freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull –URL, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic, 2021-2022

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l‘objectiu de la interconsulta i Psiquiatria d'enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.
El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curs d'especialització en Cefalees 2021-2022

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria dels casos es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.

El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.

Organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Pompeu Fabra -UPF i la Universitat de les Illes Balears -UIB.

--> més informació <--

Curso de Postgrado en Anatomía Quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior e inferior, 2021-2022

El Curso de Postgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva terapéutica de la extremidad superior e inferior está destinado a la formación específica de diferentes especialidades quirúrgicas: cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras.
El objetivo principal del curso es ofrecer una formación eminentemente práctica para mejorar la curva de aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una ubicación específica en el programa de formación de médicos internos residentes de estas especialidades.
El programa formativo se organiza en sesiones teóricas al inicio de cada bloque y de sesiones prácticas en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultat de Medicina de la UdG donde el alumno trabajará en grupos de dos bajo la supervisión de un profesor.
El curso está reconocido con 11 créditos ECTS por la Universitat de Girona –UdG,

Más información e inscripciones en: http://www.fundacioudg.org/ca/curso-postgrado-anatomia-quirurgica-cirugia-reconstructiva-extremidad-superior-inferior.html

Curs Bases de l'Anestèsia, 2021-2022

El curs està dirigit tant especialistes en formació com especialistes ja titulats amb la necessitat de reforçar el seu nivell de coneixements en les ciències bàsiques o que vulguin preparar-se per obtenir el Diploma Europeu de l'especialitat.

Entre els objectius específics del curs, es farà una especial orientació a les bases fisiològiques dels diferents òrgans i sistemes, als avenços en farmacologia, farmacocinètica i farmacodinàmica dels diferents agents anestèsics i fàrmacs relacionats amb l'especialitat: sedants, ansiolítics, analgèsics. Així com a l'actualització de les diferents estacions de treball existents, tant a quiròfan com a les unitats de reanimació i crítics.

Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD,  la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Emprenedoria, Innovació i Salut, 2021-2022

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de l'emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme –CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'innovació tecnològica en l'àrea de la salut.
El curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears amb un valor de 6,5 crèdits ECTS.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Salut del CSdM.

--> més informació <--

Curs d'actualització en el diagnòstic, tractament antibiòtic i prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries, 2021-2022

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi-presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

Organitzat per la Filial del Maresme de l'Acadèmia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 6 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell III, 2021-2022

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Igualment, l'alumne adquirirà els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, podrà identificar els diferents trastorns del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son y coneixerà les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques. Per últim aprendrà a identificar quan un pacient està en situació d'insuficiència respiratòria i podrà establir quin és el mecanisme pel qual s'ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB validat amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell IV, 2021-2022

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats  amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó. 


El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament,  l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB validat amb un valor de 3 crèdits ECTS.


--> més informació <--

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2021-2022

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració i establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal d'avaluar, diagnosticar i tractar les malalties que afecten l'aparell respiratori.

El curs s'estructura en 6 sessions teòriques de 4 hores cadascuna i 5 sessions pràctiques de 3 hores cadascuna (total 15 hores pràctiques). Les classes teòriques consistiran en un conjunt de discussions, basades en casos pràctics que, prèviament, s'hauran entregat als alumnes.
Les classes pràctiques es realitzaran en grups de 4 persones en l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Vall d'Hebron. Supervisats per personal expert de la unitat i el professor designat pel Cap de Servei de cada centre, els alumnes es formaran en les proves en les que cada centre és més expert (depenent del tipus de prova, el alumnes les realitzaran directament a pacients o en simuladors).

Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Cirurgia Major Ambulatòria, 2021-2022

En els pròxims anys, les alternatives a l'hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d'assistència que ofereixen els centres sanitaris. Per a pacients aguts, l'Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l'activitat d'aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d'unificar conceptes, incrementar la cartera de serveis de les diferents especialitats quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l'analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA, tant de l'àmbit sanitari públic com del privat.
És molt probable que, en un futur,  les unitats de CMA hagin de passar un procés d'acreditació per poder controlar un percentatge elevat de l'activitat quirúrgica. Un dels punts essencials d'aquesta acreditació serà comptar amb un programa implementat de control de qualitat i professionals que tinguin coneixements específics reconeguts.

El curs pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris donant, als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per implementar-la en el seu centre sanitari, els recursos teòrics i les eines, així com la possibilitat de conèixer una experiència d'èxit.

Organitzat per la Filial del Maresme i la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 5 crèdits ECTS.

EDICIÓ ANUL·LADA.

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: Patologia Esofago-Gàstrica, 2021-2022

El curs planteja com a objectiu general l'ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinari de les malalties digestives que per la seva rellevància o gravetat tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d'arribar a nivells d'excel·lència i aportar la màxima actualització. Així, es tracta d'emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica…).

D'una manera més específica, el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia esofago-gàstrica. L'alumne serà capaç d'identificar i assimilar les diferents opcions diagnòstiques i terapèutiques en funció de les diferents situacions clíniques.

La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

Organitzat per la Societat Catalana d'Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, , la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 6 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1, 2021-2022

El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats.

El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.
També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d'imatge a l'abast segons el context clínic del pacient.

Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació.

Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 5 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II, 2021-2022

El curs té com objectiu facilitar uns coneixements actualitzats de les guies de pràctica clínica i consens, que permetin aplicar cada una de les tècniques diagnòstiques o terapèutiques al nostre abast d'una forma racional i, que aquesta aplicació sigui el més homogènia possible independentment de l'entorn on es treballa.

Adquirir els coneixements de la resta d'especialitats clíniques i quirúrgiques, per parlar el mateix llenguatge i aprendre quina es la informació que necessita saber el clínic en cada patologia per poder prendre decisions de maneig de pacients. Coneixements en el camp de la radiòmica i la Intel·ligència Artificial que ens engresquin a desenvolupar la recerca en la imatge, a col·laborar amb el desenvolupament de nous sofwares d'aplicació clínica junt amb informàtics, matemàtics i enginyers que els desenvolupen. Encomanar als alumnes l'entusiasme per la docència, amb classes d'alt nivell d'especialització i qualitat, impartides per experts en cada una de les matèries, en una especialitat cada cop més súper-especialitzada per la seva complexitat i abast inabastable. De forma general, l'activitat formativa d'aquests 2 anys permeten assolir coneixements avançats en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge tant des del punt de vista tècnic com de la seva aplicació en la pràctica clínica diària.

Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 12 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2021-2022

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.
De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.
Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

Organitzat per la Societat Catalana d'Immunologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD,  i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs Anestèsia en Especialitats Quirúrgiques, 2021-2022

L' especialitat d'Anestesiologia i Reanimació està en constant desenvolupament. Cada vegada es coneixen més i amb més profunditat les bases moleculars dels agents anestèsics i la seva funció a nivell cerebral, així com a nivell sistèmic.

Els continguts d'aquest curs responen a la necessitat que tenen els professionals de l'anestesiologia de formar-se i actualitzar-se contínuament donat el constant desenvolupament d'aquesta especialitat.

Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD, la , la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica (CAMIC), 2021-2023

La especialidad de Medicina Intensiva es una de las especialidades médicas que ha experimentado mayores avances tanto en el tratamiento de los enfermos críticos, como en el manejo de los problemas éticos que se plantean en estos enfermos.  Todo ello hace necesario que los profesionales tengan acceso a cursos de especialización que les permita ser formados en las nuevas terapias y, además, obtener el reconocimiento académico.

El programa que se estructura en dos cursos, Nivel 1 y Nivel 2, y supone una revisión y actualización de conocimientos basados en los siguientes objetivos: Estandarizar y promover la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva.

Organizado por la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica  (SOCMIC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y gestionado por la F. InterAc Salut, el curso ha sido reconocido por la Universitat Pompeu Fabra -UPF y  validado por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD y la Universitat de les Illes Balears -UIB con un valor de 14 créditos ECTS.

--> más información <--

Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teòric-pràctic sobre models humans, 2021-2022

Les noves tècniques d'imatge com l'ecografia, en especial les sondes d'alta freqüència i l'ús del Doppler, han marcat un gir molt important en la pràctica clínica en Reumatologia tant en el diagnòstic i seguiment clínic, com en la tècnica d'infiltracions. Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge.  La utilització de tècniques d'imatge millora l'eficiència i la seguretat del tractament.
En aquest curs, els metges assistents poden adquirir els coneixements tècnics o les competències pràctiques necessàries per a la utilització de l'ecografia com a eina en el tractament del dolor reumatològic.
Es farà una revisió de l'anatomia, la identificació ecogràfica i els abordatges ecoguiats de gairebé totes les infiltracions que es realitzen en la pràctica diària, incloent articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs  i bloquejos nerviosos perifèrics.

Organitzat per la Societat Catalana de Reumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD  i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1, 2021-2022

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 7,5 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell II, 2021-2022

El curs té com a objectiu general oferir, als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat, el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics, i per promocionar la salut reproductiva.

Com en el curs del Nivell 1, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple, i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.

De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i de  les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en Ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic, així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 7,5 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell III, 2021-2022

El curs té com a objectiu general oferir als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat la formació teòrica que els permeti l'adquisició de coneixements que els capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part i el puerperi, el diagnòstic i tractament dels problemes ginecològics i obstètrics, i la promoció de la salut reproductiva.

Com en el cursos del Nivell I i II, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de gestació, l'embaràs en l'adolescència, el coneixement, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, les principals complicacions fetals i maternes relacionades amb restricció del creixement fetal i el maneig del part.

De la part ginecològica destaca l'aprenentatge de les diferents tècniques d'imatge, en especial l'ecografia ginecològica pel que fa a la patologia maligna de l'úter i dels annexes, el diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa aguda més freqüent dels genitals interns i les mames, les causes d'esterilitat, el seu tractament i principals complicacions, el coneixement, indicacions, contraindicacions i efectes secundaris dels DIU i el coneixement dels fonaments de malalties com ara el càncer d'endometri o de mama.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi-presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 7,5 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curso organizaciones sanitarias positivas y centradas en las personas, 2021-2022

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y la atención centrada en las personas, que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de situar a las personas en el centro de la atención. Para ello necesitamos paradigmas de salud holísticos, integrados, interdisciplinares y el compromiso de una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.

El curso tiene la finalidad de proporcionar un conocimiento teórico y práctico sobre el funcionamiento de las organizaciones sanitarias positivas como agentes responsables de la humanización en la salud, en el desarrollo de liderazgos y fomento del trabajo en equipo interdisciplinares que faciliten la continuidad asistencial,  el cuidado de sus profesionales,  la seguridad del paciente,  la mejora continua de sus estructuras y  los procesos de gestión; que promuevan  las condiciones idóneas para la salud de la persona y la justa  distribución de los recursos sanitarios.

Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido reconocido por la Universitat Pompeu Fabra -UPF y validado por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD  y la Universitat de les Illes Balears -UIB con un valor de 9 créditos ECTS.

--> más información <--

Curso intervenciones y herramientas innovadoras que humanizan en salud, 2021-2022

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y  la atención centrada en las personas,  que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de centrar la atención en las personas, desde paradigmas holísticos, integrados, interdisciplinares y desde una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.
El curso tiene como objetivos formativos: conocer modelos, herramientas innovadoras y buenas prácticas llevadas a cabo en diversos problemas de salud y contextos centrados en la persona. Además de adquirir las competencias que permitan desarrollar intervenciones en salud centrada en la persona, y también en las estrategias metodológicas de análisis cualitativo como los grupos focales y visualización.
    
Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido reconocido por la Universitat Pompeu Fabra -UPF y validado por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD y la Universitat de les Illes Balears -UIB con un valor de 6 créditos ECTS.

--> más información <--

Patologia de l'Aparell Digestiu 1, 2021-2022 (Primer mòdul del Màster de Patologia de l'Aparell Digestiu)

El Curs de Patologia de l'Aparell Digestiu 1, forma part d'un projecte de formació màster, desenvolupat per la Societat Catalana de Digestologia –SCD-. Estructurat en 4 cursos, el programa, totalment on-line, s'orienta a millorar la formació teòrica dels residents de l'aparell digestiu i l'actualització dels facultatius especialistes.

El Curs de Patologia de l'Aparell Digestiu 1 s'estructura en dos blocs formatius: maneig de les grans síndromes digestives i patologia gastro-esofàgica i habilitats de comunicació professional.

El primer bolc, Diagnòstic i Tractament de les grans síndromes digestives proporciona una informació útil basada en l'orientació per problemes, que permet tenir criteris d'actuació clars en: els serveis d'urgències, en el maneig del pacient en la planta d'hospitalització i el control i seguiment ambulatori. El segon, Aspectes Bàsics de Comunicació Professional ofereix formació sobre les principals habilitats de comunicació que el professional especialista en l'àmbit ha de mostrar en el seu dia a dia.
El programa disposa de l'aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Organitzat per la Societat Catalana de Digestologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD, la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 14 crèdits ECTS.


--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2021-2022

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de ciències bàsiques, patologia clínica,  epidemiologia, tècniques de diagnòstic, opcions de tractament, complicacions, en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, impartides per ponents de primer ordre nacional.

De forma general, aquest curs permet ampliar l'oferta de coneixements relacionats amb l'aparell locomotor per als residents de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina de l'Esport o Medicina Física amb la finalitat de millorar la seva formació. Com a objectius específics, es pretén transmetre els coneixements bàsics de la fisiologia i la patologia de l'aparell locomotor i difondre nous coneixements i avenços en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Organitzat per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD  i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 2 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Metodologia de la recerca clínica en Medicina i Cirurgia, 2ª Edició 2021-2023

La recerca clínica biomèdica és un element clau del nostre sistema sanitari; forma part de la pròpia professió i és una font d'informació que s'ha situat, actualment, com la principal font de coneixement i de millora de l'assistència mèdica i quirúrgica.
Tot i això, la formació en recerca biomèdica és encara limitada durant els estudis de grau de Medicina i, durant el període post-grau, en els anys de la formació en l'especialitat (MIR).
Per aquest motiu, la Comissió Nacional de l'Especialitat de Cirurgia General i Digestiva exposa la necessitat d'establir una formació reglada en aquest àmbit pels metges en formació (MIR). Proposa a les societats quirúrgiques liderar la formació en recerca a través de cursos impartits amb aquesta finalitat.
La Societat Catalana de Cirurgia ha vetllat, des de ja fa molts anys, per la formació dels residents de l'especialitat i ha dissenyat un curs que, a través de sessions presencials, vol portar a terme aquest objectiu.
La present proposta de curs és una evolució necessària del desenvolupament d'aquesta formació amb l'objectiu d'estandarditzar-la, utilitzar noves eines d'educació i, finalment, disposar de la possibilitat de que els alumnes, adequadament avaluats, puguin obtenir finalment un certificat del curs d'especialització.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Cirurgia i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona –UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona –UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC,  la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 12 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil, 1a edició 2021-2022

L'objectiu general del curs és proporcionar als residents i especialistes d'Anestesiologia, així com d'altres especialitats, els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.

De manera específica, familiaritzar-se en l'ús dels diferents dispo¬sitius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig. Com també difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions críti¬ques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.
    
Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra –UPF i validat per de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 5 ECTS.

--> més informació <--

Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil, 2a edició 2021-2022

L'objectiu general del curs és proporcionar als residents i especialistes d'Anestesiologia, així com d'altres especialitats, els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.

De manera específica, familiaritzar-se en l'ús dels diferents dispo¬sitius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig. Com també difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions críti¬ques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.
    
Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra –UPF i validat per de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 5 ECTS.

--> més informació <--

Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs 1a edició, 2021-2022

L'anestèsia regional és una superespecialitat en creixement en l'entorn anestèsic. La utilització de l'ecografia ha revolucionat la pràctica clínica en l'entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l'aplicació de l'anestèsia-analgèsia regional. Aquest canvi requereix d'una formació molt específica (coneixements anatòmics i ecogràfics, habilitats ecogràfiques i de punció, habilitats i actituds anestèsiques) i d'un sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències en l'entorn de la simulació, abans d'aplicar-se en l'entorn clínic.   

El curs, organitzat per la SCARTD i la F. InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC, la Universidad de Deusto -UD l i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 ECTS.

--> més informació <--

Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs 2a edició, 2021-2022

L'anestèsia regional és una superespecialitat en creixement en l'entorn anestèsic. La utilització de l'ecografia ha revolucionat la pràctica clínica en l'entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l'aplicació de l'anestèsia-analgèsia regional. Aquest canvi requereix d'una formació molt específica (coneixements anatòmics i ecogràfics, habilitats ecogràfiques i de punció, habilitats i actituds anestèsiques) i d'un sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències en l'entorn de la simulació, abans d'aplicar-se en l'entorn clínic.   

El curs, organitzat per la SCARTD i la F. InterAc Salut, ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya –UIC, la Universidad de Deusto -UD l i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 4 ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2021-2022

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat, no només en l'àmbit de la recerca sinó també en el de la pràctica assistencial. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i l'evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora, el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca.

Dirigit a metges i metgesses i especialistes en Psiquiatria i Psicologia, té com a objectiu principal conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb més freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull –URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 1,5 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic, 2021-2022

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l‘objectiu de la interconsulta i Psiquiatria d'enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.
El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs d'especialització en Cefalees 2021-2022

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria dels casos es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.

El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.

Organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat reconegut per la Universitat Pompeu Fabra -UPF i validat per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat de les Illes Balears -UIB amb un valor de 3 crèdits ECTS.

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2020-2021

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració i establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal d'avaluar, diagnosticar i tractar les malalties que afecten l'aparell respiratori.
El curs s'estructura en 6 sessions teòriques de 4 hores cadascuna i 5 sessions pràctiques de 3 hores cadascuna (total 15 hores pràctiques). Les classes teòriques consistiran en un conjunt de discussions, basades en casos pràctics que, prèviament, s'hauran entregat als alumnes.
Les classes pràctiques es realitzaran en grups de 4 persones en l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Vall d'Hebron. Supervisats per personal expert de la unitat i el professor designat pel Cap de Servei de cada centre, els alumnes es formaran en les proves en les que cada centre és més expert (depenent del tipus de prova, el alumnes les realitzaran directament a pacients o en simuladors).
Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

EDICIÓ ANUL·LADA.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en tècniques d'imatge en el diagnòstic i tractament del dolor del raquis, 2020-2021

La patologia més prevalent a les Unitats de Dolor és la del raquis, sobretot a nivell lumbar. Pel diagnòstic de la patologia del raquis són fonamentals les tècniques d'imatge, específicament, la Radiologia Convencional, la Tomografia Computeritzada (TC) i la Ressonància Magnètica (RM).
Aquestes tècniques d'imatge constitueixen una eina imprescindible per ajudar al diagnòstic de les diferents patologies que són derivades a les Unitats de Dolor, per part de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, i també per facilitar la realització de les diferents tècniques intervencionistes que s'utilitzen en el tractament de la patologia del raquis.
El Curs d'actualització en Tècniques d'Imatge en el diagnòstic i tractament del dolor del raquis té com a objectiu donar als participants la formació, teòrica i pràctica, en les tècniques d'imatge que actualment s'utilitzen pel diagnòstic i tractament del dolor d'origen en el raquis cervical, toràcic o lumbar. 
Organitzat per la Societat Catalana de Dolor i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs Gestió Clínica Avançada, 2020-2021

El curs té com a objectiu principal proporcionar als professionals sanitaris coneixements en gestió clínica avançada i millorar, tant el valor de les seves pràctiques, com la manera d'organitzar les seves unitats.
S'ofereix una formació integral pel que fa als tipus d'organitzacions, la planificació estratègica, el control i gestió dels processos clínics, l'efectivitat clínica, els resultats en salut i la seguretat del pacient, a més d'obtenir una visió general sobre gestió i sistemes sanitaris.
Els alumnes aprendran les bases per a la creació d'una unitat de gestió clínica a partir de la seva pròpia unitat, adquirint els coneixements, habilitats i competències de lideratge i comunicació imprescindibles per a una pràctica clínica valuosa, l'atenció centrada en el pacient, les decisions compartides, la transformació de les trajectòries clíniques en cadenes de valor i l'ús de les fonts “right care”.
Organitzat per la Societat Catalana de Gestió Sanitària i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Hipertensió Arterial, 2020-2021

La Hipertensió Arterial (HTA) és un problema de salut d'importància mundial, tant en els països desenvolupats com aquells en vies de desenvolupament. És el factor de risc cardiovascular de major prevalença al nostre entorn i el seu risc atribuïble poblacional per malalties cardiovasculars és molt elevat.
Atès que el diagnòstic de la HTA es basa en la mesura indirecta de la pressió arterial, la tècnica de la seva mesura és de gran importància i, per aquest motiu, és fonamental que es realitzi de forma adequada segons el protocol establert.
En aquest curs es treballaran els següents punts: Diagnòstic de la HTA, Estratificació del risc cardiovascular i diagnòstic de la malaltia vascular subclínica, Tractament de la HTA, HTA en situacions especials, Hipertensió secundària, Crisis hipertensives, HTA resistent i refractària.
El curs, organitzat per la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i risc vascular, i gestionat per la Fundació InterAc Salut, està validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic- UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1, 2020-2021

El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats.
El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.
També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d'imatge a l'abast segons el context clínic del pacient.
Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació.
Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra   -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Teràpia Familiar, 2020-2021

Aquest curs permet ampliar el coneixement del model sistèmic-relacional i altres models psicoterapèutics en el camp de la teràpia de parella i família, tenint en compte els canvis socials i noves realitats emergents com és la transsexualitat, i l'ús de les tecnologies que generen interrogants i requereixen una reflexió i unes necessitats formatives del propi psicoterapeuta. Al mateix temps, des de la premissa que la  recerca en la nostra disciplina esdevé un repte inevitable, font d'actualització i transmissió de coneixement, hi haurà un bloc de contingut dedicat específicament a la recerca.
Un curs per treballar noves realitats fruit d'una societat que va canviant i que cada vegada és més tecnològica i virtual en el nostre camp de la teràpia de parella i de família utilitzant una metodologia basada amb continguts teòrics,  pràctics i de recerca, és donar un valor afegit al present curs.
Organitzat per la Societat Catalana de Teràpia Familiar i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs Avaluació del risc químic en l'àmbit laboral, 2020-2021

En aquest curs s'imparteixen els últims avenços de les darreres metodologies per l'avaluació del risc químic. Entre d'altres s'inclouen eines per abordar el risc químic agregat ja sigui per la multiplicitat d'entorns o per riscos acumulats de múltiples estressos, també s'incorpora l'anàlisi cost-benefici i altres impactes en el cicle de vida en exposicions professionals per a una millor comprensió dels impactes econòmics en la decisió de gestió de riscos.
Abordarem les noves tècniques millorades per estudiar com les percepcions afecten l'acceptabilitat d'un risc particular i com utilitzar el Big data davant la transformació digital de les empreses i coneixerem nous abordatges innovadors.
Impulsar aquests nous mètodes d'anàlisi de riscos permet als professionals de la salut, inclosos els higienistes industrials, afrontar problemes cada cop més complexos i prendre decisions més informades. El domini de les eines d'anàlisi de riscos és una competència bàsica de qualsevol higienista industrial, aquest curs permet estar en una posició capdavantera per liderar i posar en valor la salut en el treball i la salut ambiental.
Organitzat per la Societat Catalana de Salut Laboral i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

EDICIÓ ANUL·LADA.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic, 2020-2021

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l‘objectiu de la interconsulta i Psiquiatria d'enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.
El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.
Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2020-2021

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat, no només en l'àmbit de la recerca sinó també en el de la pràctica assistencial. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i l'evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora, el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca.
Dirigit a metges i metgesses i especialistes en Psiquiatria i Psicologia, té com a objectiu principal conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb més freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell I, 2020-2021

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.
El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.
Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell II, 2020-2021

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment els vinculats a les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.
El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.
Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell III, 2020-2021

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Igualment, l'alumne adquirirà els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, podrà identificar els diferents trastorns del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son y coneixerà les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques. Per últim aprendrà a identificar quan un pacient està en situació d'insuficiència respiratòria i podrà establir quin és el mecanisme pel qual s'ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació
Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell IV, 2020-2021

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats  amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó. 
El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament,  l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.
Organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia-SOCAP i gestionat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell I, 2020-2021

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.
El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.
A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell II, 2020-2021

El curs té com a objectiu general oferir, als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat, el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics, i per promocionar la salut reproductiva.
Com en el curs del Nivell I, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple, i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.
De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i de  les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en Ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic, així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell III, 2020-2021

El curs té com a objectiu general oferir als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat la formació teòrica que els permeti l'adquisició de coneixements que els capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part i el puerperi, el diagnòstic i tractament dels problemes ginecològics i obstètrics, i la promoció de la salut reproductiva.
Com en el cursos del Nivell I i II, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de gestació, l'embaràs en l'adolescència, el coneixement, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, les principals complicacions fetals i maternes relacionades amb restricció del creixement fetal i el maneig del part.
De la part ginecològica destaca l'aprenentatge de les diferents tècniques d'imatge, en especial l'ecografia ginecològica pel que fa a la patologia maligna de l'úter i dels annexes, el diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa aguda més freqüent dels genitals interns i les mames, les causes d'esterilitat, el seu tractament i principals complicacions, el coneixement, indicacions, contraindicacions i efectes secundaris dels DIU i el coneixement dels fonaments de malalties com ara el càncer d'endometri o de mama.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi-presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
Organitzat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs de Cefalees, 2020-2021

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria dels casos es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).
El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.
El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.
Organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, , la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic d'Actualització en Farmacoteràpia, 2020-2021

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit, el curs selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.
El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària. 
L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments.
Organitzat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Hipertensió Arterial, 2020-2021

La Hipertensió Arterial (HTA) és un problema de salut d'importància mundial, tant en els països desenvolupats com aquells en vies de desenvolupament. És el factor de risc cardiovascular de major prevalença al nostre entorn i el seu risc atribuïble poblacional per malalties cardiovascular és molt elevat.
Atès que el diagnòstic de la HTA es basa en la mesura indirecta de la pressió arterial, la tècnica de la seva mesura és de gran importància i, per aquest motiu, és fonamental que es realitzi de forma adequada segons el protocol establert.
En aquest curs es treballaran els següents punts: Diagnòstic de la HTA, Estratificació del risc cardiovascular i diagnòstic de la malaltia vascular subclínica, Tractament de la HTA, HTA en situacions especials, Hipertensió secundària, Crisis hipertensives, HTA resistent i refractària.
Organitzat per la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i Risc Vascular i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

Curs teoricopràctic de maneig de la Via Aèria difícil, 2020-2021

L'objectiu general del curs és proporcionar als residents i especialistes d'Anestesiologia, així com d'altres especialitats, els coneixements bàsics i avançats per solucionar les diferents situacions crítiques que es poden trobar en el maneig de la via aèria i la manera de resoldre-les.
De manera específica, familiaritzar-se en l'ús dels diferents dispositius de què es disposa actualment, incorporant en el temps, les noves tècniques i dispositius dels que els pugui disposar en propers cursos, per tal de proporcionar una continua actualització seguint les recomanacions internacionals avalades per la evidència, així com proporcionar una adequada seguretat en el seu maneig. Com també difondre la actualització dels protocols i algoritmes de maneig de la via aèria en situacions crítiques establerts per les Societats Científiques més prestigioses, tant a nivell nacional com internacional.
Organitzat per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 ECTS per de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> 1ª Edició: més informació <--

--> 2ª Edició: més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: Patologia Colorrectal, 2020-2021

Aquest curs pretén formar en les tècniques mínimament invasives a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació. El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal. La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva baixa, maneig de la neoplàsia precoç colorectal, síndromes hereditàries associades al càncer colorectal, càncer de colon oclusiu i malaltia inflamatòria intestinal.
La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.
Organitzat per la Societat Catalana d'Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II, 2020-2021 i 2021-2022

El curs té com objectiu facilitar uns coneixements actualitzats de les guies de pràctica clínica i consens, que permetin aplicar cada una de les tècniques diagnòstiques o terapèutiques al nostre abast d'una forma racional i, que aquesta aplicació sigui el més homogènia possible independentment de l'entorn on es treballa.
Adquirir els coneixements de la resta d'especialitats clíniques i quirúrgiques, per parlar el mateix llenguatge i aprendre quina es la informació que necessita saber el clínic en cada patologia per poder prendre decisions de maneig de pacients. Coneixements en el camp de la radiòmica i la Intel·ligència Artificial que ens engresquin a desenvolupar la recerca en la imatge, a col·laborar amb el desenvolupament de nous sofwares d'aplicació clínica junt amb informàtics, matemàtics i enginyers que els desenvolupen. Encomanar als alumnes l'entusiasme per la docència, amb classes d'alt nivell d'especialització i qualitat, impartides per experts en cada una de les matèries, en una especialitat cada cop més súper-especialitzada per la seva complexitat i abast inabastable. De forma general, l'activitat formativa d'aquests 2 anys permeten assolir coneixements avançats en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge tant des del punt de vista tècnic com de la seva aplicació en la pràctica clínica diària.
Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 12 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curso intervenciones y experiencias innovadoras que humanizan en salud, 2020-2021

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y  la atención centrada en las personas  que tiene como finalidad generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de centrar la atención en las personas, desde paradigmas holísticos, integrados, interdisciplinares y desde una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.
El curso tiene como objetivos formativos: conocer modelos, experiencias innovadoras y buenas prácticas llevadas a cabo en diversos problemas de salud y contextos centrados en la persona. Además de adquirir las competencias que permitan desarrollar intervenciones en salud centrada en la persona, y también en las estrategias metodológicas de análisis cualitativo como los grupos focales y visualización.
Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido validado con 6 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD y la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

EDICIÓN ANULADA.

--> más información <--

Curso toma de decisiones compartidas en salud, 2020-2021

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y la atención centrada en las personas, que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de situar a las personas en el centro de la atención. Para ello necesitamos paradigmas de salud holísticos, integrados, interdisciplinares y el compromiso de una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.
El curso contribuye al desarrollo de competencias profesionales que identifiquen, fomenten y apliquen la toma de decisiones compartidas en salud, como una obligación ética, profesional y necesaria para preservar la dignidad de la persona, sus preferencias y valores, y por tanto, uno de los principios esenciales para tener una atención, organizaciones, sistemas o servicios sanitarios más humanizados.
Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido validado con 6 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD y la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

EDICIÓN ANULADACurso organizaciones sanitarias positivas y centradas en las personas, 2020-2021

Este curso forma parte de un proyecto de formación máster sobre humanización en salud y la atención centrada en las personas, que tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión y formación avanzada que nos ayude a fortalecer y cuidar la humanización en la atención a la salud y a entender la importancia de situar a las personas en el centro de la atención. Para ello necesitamos paradigmas de salud holísticos, integrados, interdisciplinares y el compromiso de una acción ética que fomente la equidad y la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento y cuidado de la salud.
El curso tiene la finalidad de proporcionar un conocimiento teórico y práctico sobre el funcionamiento de las organizaciones sanitarias positivas como agentes responsables de la humanización en la salud, en el desarrollo de liderazgos y fomento del trabajo en equipo interdisciplinares que faciliten la continuidad asistencial,  el cuidado de sus profesionales,  la seguridad del paciente,  la mejora continua de sus estructuras y  los procesos de gestión; que promuevan  las condiciones idóneas para la salud de la persona y la justa  distribución de los recursos sanitarios.
Organizado por la F. InterAc Salut y la Universitat Autònoma de Barcelona, el curso ha sido validado con 9 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universidad de Deusto -UD y la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> más información <--

Curs d'Immunologia Avançada 2020-2021

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.
El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.
De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.
Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.
Organitzat per la Societat Catalana d'Immunologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.


--> més informació <--

Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teòric-pràctic sobre models humans, 2020-2021

Les noves tècniques d'imatge com l'ecografia, en especial les sondes d'alta freqüència i l'ús del Doppler, han marcat un gir molt important en la pràctica clínica en Reumatologia tant en el diagnòstic i seguiment clínic, com en la tècnica d'infiltracions. Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge.  La utilització de tècniques d'imatge millora l'eficiència i la seguretat del tractament.
En aquest curs, els metges assistents poden adquirir els coneixements tècnics o les competències pràctiques necessàries per a la utilització de l'ecografia com a eina en el tractament del dolor reumatològic.
Es farà una revisió de l'anatomia, la identificació ecogràfica i els abordatges ecoguiats de gairebé totes les infiltracions que es realitzen en la pràctica diària, incloent articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs  i bloquejos nerviosos perifèrics.
Organitzat per la Societat Catalana de Reumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Cirurgia Major Ambulatòria, 2020-2021

En els pròxims anys, les alternatives a l'hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d'assistència que ofereixen els centres sanitaris. Per a pacients aguts, l'Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l'activitat d'aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d'unificar conceptes, incrementar la cartera de serveis de les diferents especialitats quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l'analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA, tant de l'àmbit sanitari públic com del privat.
És molt probable que, en un futur,  les unitats de CMA hagin de passar un procés d'acreditació per poder controlar un percentatge elevat de l'activitat quirúrgica. Un dels punts essencials d'aquesta acreditació serà comptar amb un programa implementat de control de qualitat i professionals que tinguin coneixements específics reconeguts.
El curs pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris donant, als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per implementar-la en el seu centre sanitari, els recursos teòrics i les eines, així com la possibilitat de conèixer una experiència d'èxit.
Organitzat per la Filial del Maresme i la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2020-2021

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de ciències bàsiques, patologia clínica,  epidemiologia, tècniques de diagnòstic, opcions de tractament, complicacions, en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, impartides per ponents de primer ordre nacional.
De forma general, aquest curs permet ampliar l'oferta de coneixements relacionats amb l'aparell locomotor per als residents de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina de l'Esport o Medicina Física amb la finalitat de millorar la seva formació. Com a objectius específics, es pretén transmetre els coneixements bàsics de la fisiologia i la patologia de l'aparell locomotor i difondre nous coneixements i avenços en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Organitzat per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, ha estat reconegut amb 2 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment, 2020-2021

L'envelliment de la població, l'increment de patologies cròniques i multi-mobilitat, i la complexitat dels múltiples factors que intervenen en la vida de les persones grans estan posant a prova la seva qualitat de vida, la dels cuidadors i tot el sistema de benestar.
La nova junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia -SCGiG, proposa un curs bàsic d'investigació sobre envelliment amb l'objectiu que es posicioni com a referent  per a joves professionals que aspirin a orientar-se en el sector i a transformar en projectes les seves idees i intuïcions.
Es tracta d'un curs àgil i pràctic, amb un espai limitat per docència frontal, però sobretot orientat a desenvolupar, conjuntament amb els alumnes, les idees que ells mateixos aportin. L'estructura tindrà una dinàmica de taller o workshop, amb una important part pràctica de discussió entre experts i la classe, per fomentar l'aprenentatge mutu.
Organitzat per la SCGiG i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra –UPF.

--> més informació <--

Competències en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, 2020-2021

L'objectiu general d'aquest curs, és saber com fer una adequada anamnesi i exploració física davant de les principals patologies de l'àrea de cirurgia general i aparell digestiu. També, que es tingui la capacitat de demanar les proves complementàries adients, fent una bona interpretació de les mateixes, que finalment conduiran a la capacitat de poder fer una orientació diagnòstica i una proposta de tractament.
A més, adquirir la capacitat de comunicar-se amb el pacient, familiars del pacient i personal sanitari d'una manera empàtica i eficaç. I finalment, ser capaços de fer una gestió adequada de les emocions, tant de les pròpies, com de les del pacient i el seu entorn.
Organitzat per la Societat Catalana de Cirurgia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 13 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili –URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.


--> més informació <--

Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, 2020-2021

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de l'emprenedoria.
El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme –CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'Innovació tecnològica en l'àrea de la salut.
El curs ha estat validat amb 6,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya –UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF. El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Salut del CSdM.

Data d'inici: febrer 2021 (dia pendent de confirmació)

--> més informació <--Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries, 2020-2021

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi-presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

Organitzat per la Filial del Maresme de l'Acadèmia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs ha estat validat amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Curs de Formació Teòrica en Salut Mental: Psiquiatria, Psicologia i Infermeria, 2020-2021

La formació teòrica del professional de salut mental és essencial com a complement de la pràctica diària que realitza. Aquesta formació està descrita en el Pla de Formació publicat al BOE (Orden SCO/2616/2008), en el qual no només s'estableixen els períodes de rotació obligatoris, sinó també la formació teòrica complementària.

L'objectiu general del curs, adreçat a residents en formació en Medicina (MIR), Psicologia (PIR) i Infermeria en Salut Mental (IIR) de primer any, és oferir una formació integral als professionals de salut mental en formació sobre aspectes bàsics teòrics i pràctics que puguin ser aplicables a la seva pràctica clínica. Aquesta formació permetrà als alumnes adquirir competències que complementin la formació obligatòria de MIR, PIR i IIR i assolir l'excel·lència en la pràctica diària.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la Societat Catalana de Psicologia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, per l'Associació d'Infermeria en Salut Mental i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el curs ha estat validat amb 10 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, la Universitat d'Andorra -UdA, la Universitat Ramon Llull -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF.

--> més informació <--

Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs 2019-2020

L'anestèsia regional és una superespecialitat en creixement en l'entorn anestèsic. La utilització de l'ecografia ha revolucionat la pràctica clínica en l'entorn anestèsic, inclòs el maneig del malalt crític, el intraoperatori, el postoperatori, les unitats del dolor i de forma marcada, l'aplicació de l'anestèsia-analgèsia regional. Aquest canvi requereix d'una formació molt específica (coneixements anatòmics i ecogràfics, habilitats ecogràfiques i de punció, habilitats i actituds anestèsiques) i d'un sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències en l'entorn de la simulació, abans d'aplicar-se en l'entorn clínic.

El curs, organitzat per la SCARTD i la F. InterAc Salut, ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, amb 4 ECTS.

--> 1ª Edició: més informació <--

--> 2ª Edició: més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica, 2019-2020

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les Ciències de la Salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.

La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, el curs ha estat reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Metodologia de la recerca clínica en Medicina i Cirurgia, 2019-2020

La recerca clínica biomèdica és un element clau del nostre sistema sanitari; forma part de la pròpia professió i és una font d'informació que s'ha situat, actualment, com la principal font de coneixement i de millora de l'assistència mèdica i quirúrgica.

Tot i això, la formació en recerca biomèdica és encara limitada durant els estudis de grau de Medicina i, durant el període post-grau, en els anys de la formació en l'especialitat (MIR).

Per aquest motiu, la Comissió Nacional de l'Especialitat de Cirurgia General i Digestiva exposa la necessitat d'establir una formació reglada en aquest àmbit pels metges en formació (MIR). Proposa a les societats quirúrgiques liderar la formació en recerca a través de cursos impartits amb aquesta finalitat.

La Societat Catalana de Cirurgia ha vetllat, des de ja fa molts anys, per la formació dels residents de l'especialitat i ha dissenyat un curs que, a través de sessions presencials, vol portar a terme aquest objectiu.

La present proposta de curs és una evolució necessària del desenvolupament d'aquesta formació amb l'objectiu d'estandarditzar-la, utilitzar noves eines d'educació i, finalment, disposar de la possibilitat de que els alumnes, adequadament avaluats, puguin obtenir finalment un certificat del curs d'especialització.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Cirurgia i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat reconegut amb 12 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2019-2020

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de ciències bàsiques, patologia clínica, epidemiologia, tècniques de diagnòstic, opcions de tractament, complicacions, en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, impartides per ponents de primer ordre nacional.

De forma general, aquest curs permet ampliar l'oferta de coneixements relacionats amb l'aparell locomotor per als residents de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina de l'Esport o Medicina Física amb la finalitat de millorar la seva formació. Com a objectius específics, es pretén transmetre els coneixements bàsics de la fisiologia i la patologia de l'aparell locomotor i difondre nous coneixements i avenços en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Organitzat per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, ha estat reconegut amb 2 ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Tècniques d'Imatge en el diagnòstic i tractament del dolor del raquis

Les causes més comuns de dolor de raquis són les espondilolistesis, les estenosis de canal lumbar, els prolapses i les hèrnies discals, les síndromes postlaminectomia i l'escoliosis de l'adult. En moltes ocasions, al dolor lumbociàtic nociceptiu s'afegeixen components de dolor neuropàtic per alteració radicular.
En el dolor lumbar, moltes vegades, els símptomes, la patologia, les exploracions radiològiques i altres proves complementàries no es correlacionen fàcilment.

La patologia més prevalent a les Unitats de Dolor és la del raquis, sobretot a nivell lumbar. Pel diagnòstic de la patologia del raquis són fonamentals les tècniques d'imatge, específicament, la Radiologia Convencional, la Tomografia Computeritzada (TC) i la Ressonància Magnètica (RM).
Aquestes tècniques d'imatge constitueixen una eina imprescindible per ajudar al diagnòstic de les diferents patologies que són derivades a les Unitats de Dolor, per part de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, i també per facilitar la realització de les diferents tècniques intervencionistes que s'utilitzen en el tractament de la patologia del raquis.

El Curs d'actualització en Tècniques d'Imatge en el diagnòstic i tractament del dolor del raquis té com a objectiu donar als participants la formació, teòrica i pràctica, en les tècniques d'imatge que actualment s'utilitzen pel diagnòstic i tractament del dolor d'origen en el raquis cervical, toràcic o lumbar.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Dolor i gestionat per la Fundació InterAc Salut, ha estat reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

EDICIÓ ANUL·LADA. EL CURS ES POSPOSA AL MES DE GENER DE 2021 -data per determinar-.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: patologia bariàtrica, 2019-2020

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva.

El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

Aquesta quarta edició del curs està dedicada al diagnòstic i el tractament de la patologia bariàtrica (obesitat mòrbida).

La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: com establir un circuit multidisciplinari per al tractament integral de l'obesitat, tècniques restrictives quirúrgiques i endoscòpiques, tècniques malabsortives quirúrgiques i endoscòpiques, tractament de la morbiditat precoç postoperatòria i post-endoscòpia i tractament de la reganància de pes després de cirurgia o endoscòpia bariàtrica.

La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic d'Actualització en Farmacoteràpia 2019-2020

En Farmàcia Clínica és imprescindible disposar d'eines que permetin filtrar la informació que és essencial i que, potencialment, pugui tenir impacte sobre la pràctica clínica. En aquest sentit el Curs teòric-pràctic d'actualització en farmacoteràpia selecciona els temes de major interès en les àrees més rellevants i presenta una selecció dels avenços més importants en diferents àmbits de la farmacoteràpia.

El curs, que realitza la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), combina la formació teòrica (sessions monogràfiques) i la formació pràctica (casos clínics) el que assegura, a més dels coneixements pròpiament teòrics, un aprenentatge basat en el desenvolupament d'habilitats analítiques per resoldre i afrontar situacions i problemes en el desenvolupament de l'activitat professional diària.

L'objectiu principal del curs, que compta amb la participació de professionals de reconegut prestigi, és millorar el coneixement sobre la utilització dels medicaments en la pràctica clínica, conèixer les novetats terapèutiques en les diferents àrees crítiques de la disciplina i, en definitiva, millorar la qualitat de la utilització dels medicaments.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic- UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Des de la idea al projecte: curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 2019-2020

L'envelliment de la població, l'increment de patologies cròniques i multi-mobilitat, i la complexitat dels múltiples factors que intervenen en la vida de les persones grans estan posant a prova la seva qualitat de vida, la dels cuidadors i tot el sistema de benestar.

La nova junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia -SCGiG, proposa un curs bàsic d'investigació sobre envelliment amb l'objectiu que es posicioni com a referent per a joves professionals que aspirin a orientar-se en el sector i a transformar en projectes les seves idees i intuïcions.

Es tracta d'un curs àgil i pràctic, amb un espai limitat per docència frontal, però sobretot orientat a desenvolupar, conjuntament amb els alumnes, les idees que ells mateixos aportin. L'estructura tindrà una dinàmica de taller o workshop, amb una important part pràctica de discussió entre experts i la classe, per fomentar l'aprenentatge mutu.

El curs, organitzat per la SCGiG i la F. InterAc Salut, ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya amb 4 ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Hipertensió Arterial, 2019-2020

La Hipertensió Arterial (HTA) és un problema de salut d'importància mundial, tant en els països desenvolupats com aquells en vies de desenvolupament. És el factor de risc cardiovascular de major prevalença al nostre entorn i el seu risc atribuïble poblacional per malalties cardiovascular és molt elevat.

Atès que el diagnòstic de la HTA es basa en la mesura indirecta de la pressió arterial, la tècnica de la seva mesura és de gran importància i, per aquest motiu, és fonamental que es realitzi de forma adequada segons el protocol establert.

En aquest curs es treballaran els següents punts: Diagnòstic de la HTA, Estratificació del risc cardiovascular i diagnòstic de la malaltia vascular subclínica, Tractament de la HTA, HTA en situacions especials, Hipertensió secundària, Crisis hipertensives, HTA resistent i refractària.

Organitzat per la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial, el curs està reconegut amb 5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic- UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

EDICIÓ 2019-2020 ANUL·LADA. L'EDICIÓ 2020-2021 ÉS PREVIST S'INICI AL MES DE SETEMBRE DE 2020 -calendari per determinar-.


Curs d'Immunologia Avançada 2019-2020

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.

De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II, 2019-2020

El Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya, promover la formación continuada a lo largo de su trayectoria profesional como única alternativa para mantener sus conocimientos al día, y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

Dirigido a médicos especialistas en Medicina Intensiva y Médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva, el curso -íntegramente on-line-, supone una revisión y actualización de conocimientos y competencias específicas, a la mejor evidencia científica vigente, por parte de expertos en cada una de las áreas de la especialidad.

Organizado por la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica el curso ha sido reconocido con 4 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, y la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Cefalees, 2019-2020

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria dels casos es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.

El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.

El curs, organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia, està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1, 2019-2020

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.
La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula. El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 2, 2019-2020

El curs té com a objectiu general oferir, als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat, el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics, i per promocionar la salut reproductiva.

Com en el curs del Nivell 1, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple, i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.

De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i de les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en Ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic, així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula. El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC.

--> més informació <--

Curs Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 3, 2019-2020

El curs té com a objectiu general oferir als ginecòlegs recentment titulats i als residents en l'especialitat la formació teòrica que els permeti l'adquisició de coneixements que els capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part i el puerperi, el diagnòstic i tractament dels problemes ginecològics i obstètrics, i la promoció de la salut reproductiva.

Com en el cursos del Nivell I i II, el programa formatiu es divideix en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de gestació, l'embaràs en l'adolescència, el coneixement, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, les principals complicacions fetals i maternes relacionades amb restricció del creixement fetal i el maneig del part.

De la part ginecològica destaca l'aprenentatge de les diferents tècniques d'imatge, en especial l'ecografia ginecològica pel que fa a la patologia maligna de l'úter i dels annexes, el diagnòstic i tractament de la patologia infecciosa aguda més freqüent dels genitals interns i les mames, les causes d'esterilitat, el seu tractament i principals complicacions, el coneixement, indicacions, contraindicacions i efectes secundaris dels DIU i el coneixement dels fonaments de malalties com ara el càncer d'endometri o de mama.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi-presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula. El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 1, 2019-2020

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.
El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 2, 2019-2020

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment els vinculats a les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 3, 2019-2020

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Igualment, l'alumne adquirirà els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, podrà identificar els diferents trastorns del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son y coneixerà les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques. Per últim aprendrà a identificar quan un pacient està en situació d'insuficiència respiratòria i podrà establir quin és el mecanisme pel qual s'ha produït i quin és el tractament més apropiat per a cada situació

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 4, 2019-2020

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.

El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament, l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2019-2020

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració, establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal d'avaluar, diagnosticar i tractar les malalties que afecten l'aparell respiratori.

El curs s'estructura en 6 sessions teòriques de 4 hores cada una i 5 sessions practiques de 3 hores cadascuna (total 15 hores pràctiques). Les classes teòriques consistiran en un conjunt de discussions, basades en casos pràctics que prèviament s'hauran entregat al alumnes.
Les classes pràctiques es realitzaran en grups de 4 persones en l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Vall d'Hebron. Supervisats per personal expert de la unitat i el professor designat pel Cap de Servei de cada centre, el alumnes es formaran en les proves en les quals cada centre és més expert (depenent del tipus de prova, el alumnes les realitzaran directament a pacients o en simuladors).

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic- UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

EDICIÓ ANUL·LADA. L'INICI DEL CURS ES POSPOSA AL MES D'OCTUBRE DE 2020.

--> més informació <--

Curs de Formació Teòrica en Salut Mental: Psiquiatria, Psicologia i Infermeria, 2019-2020

La formació teòrica del professional de salut mental és essencial com a complement de la pràctica diària que realitza. Aquesta formació està descrita en el Pla de Formació publicat al BOE (Orden SCO/2616/2008), en el qual no només s'estableixen els períodes de rotació obligatoris, sinó també la formació teòrica complementària.

L'objectiu general del curs, adreçat a residents en formació en Medicina (MIR), Psicologia (PIR) i Infermeria en Salut Mental (IIR) de primer any, és oferir una formació integral als professionals de salut mental en formació sobre aspectes bàsics teòrics i pràctics que puguin ser aplicables a la seva pràctica clínica. Aquesta formació permetrà als alumnes adquirir competències que complementin la formació obligatòria de MIR, PIR i IIR i assolir l'excel·lència en la pràctica diària.

Organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la Societat Catalana de Psicologia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, per l'Associació d'Infermeria en Salut Mental i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el curs ha estat reconegut amb 10 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC i la Universitat d'Andorra -UdA.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l'objectiu de la interconsulta i Psiquiatria d'enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.

El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.

El curs, organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2019-2020

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat, no només en l'àmbit de la recerca sinó també en el de la pràctica assistencial. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i l'evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora, el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca.

Dirigit a metges i metgesses i especialistes en Psiquiatria i Psicologia, té com a objectiu principal conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb més freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

El curs, organitzat per la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell 1, 2019-2020

El curs té com a objectiu facilitar als alumnes les bases del coneixement en termes tècnics, d'adequació, qualitat i seguretat de l'especialitat de Diagnòstic per la Imatge per després poder assolir coneixements més avançats.

El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.
També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d'una adequada utilització de les proves d' imatge a l'abast segons el context clínic del pacient.

Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l'ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d'actuació.

Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes en Diagnòstic per la Imatge i en Medicina Nuclear, residents d'ambdues especialitats, i Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, amb 5 ECTS.

--> més informació <--

Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teòric-pràctic sobre models humans 2019-2020

Les noves tècniques d'imatge com l'ecografia, en especial les sondes d'alta freqüència i l'ús del Doppler, han marcat un gir molt important en la pràctica clínica en Reumatologia tant en el diagnòstic i seguiment clínic, com en la tècnica d'infiltracions. Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. La utilització de tècniques d'imatge millora l'eficiència i la seguretat del tractament.

En aquest curs, els metges assistents poden adquirir els coneixements tècnics o les competències pràctiques necessàries per a la utilització de l'ecografia com a eina en el tractament del dolor reumatològic.

Es farà una revisió de l'anatomia, la identificació ecogràfica i els abordatges ecoguiats de gairebé totes les infiltracions que es realitzen en la pràctica diària, incloent articulacions, tendons, vaines, lligaments, burses, músculs i bloquejos nerviosos perifèrics.

El curs, organitzat per la Societat Catalana de Reumatologia i gestionat per la F. InterAc Salut, ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, amb 3 ECTS.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi-presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

Organitzat per la Filial del Maresme de l'Acadèmia i gestionat per la F. InterAc Salut, el curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Cirurgia Major Ambulatòria 2019-2020

En els pròxims anys, les alternatives a l'hospitalització convencional faran canviar de forma substancial el tipus d'assistència que ofereixen els centres sanitaris. Per a pacients aguts, l'Hospitalització a Domicili, els Hospitals de Dia i la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) comportaran un percentatge clarament majoritari de l'activitat d'aquests centres.
En el camp de la CMA, hi ha una necessitat evident d'unificar conceptes, incrementar la cartera de serveis de les diferents especialitats quirúrgiques i millorar els procediments anestèsics i de control de l'analgèsia postoperatòria. Per assolir aquests objectius és necessari desenvolupar programes de Control de Qualitat que permetin una gestió eficaç de les Unitats de CMA, tant de l'àmbit sanitari públic com del privat.
És molt probable que, en un futur, les unitats de CMA hagin de passar un procés d'acreditació per poder controlar un percentatge elevat de l'activitat quirúrgica. Un dels punts essencials d'aquesta acreditació serà comptar amb un programa implementat de control de qualitat i professionals que tinguin coneixements específics reconeguts.

El curs pretén facilitar i potenciar el desenvolupament de la CMA en els centres sanitaris donant, als professionals que ja desenvolupen la seva tasca dins la CMA o que volen conèixer els fonaments teòrics i pràctics per implementar-la en el seu centre sanitari, els recursos teòrics i les eines, així com la possibilitat de conèixer una experiència d'èxit.

El curs, organitzat per la Filial del Maresme i la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i per la F. InterAc Salut, ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC, amb 5 ECTS.

--> més informació <--

Curs d'actualització en post-processat de la imatge mèdica (de la segmentació per a la recerca a la impressió 3D). EXPERT3D

La utilització de les tècniques d'imatge radiològica pel diagnòstic i guia terapèutica han experimentat una evolució sense comparació amb altres especialitats mèdiques en els darrers anys. Actualment, una gran part de les accions mèdiques depenen de la imatge, com per exemple, la presa de decisions en un tractament quimioteràpic o davant un abordatge quirúrgic.

El desenvolupament de la imatge mèdica, també ha tingut una repercussió considerable en àmbits con ara el de la recerca poblacional (en permetre definir models estandarditzats i normalitzats), o la simulació mèdica.

El Curs d'actualització en post-processat de la imatge mèdica (de la segmentació per a la recerca a la impressió 3D). EXPERT3D posa de manifest el caràcter multidisciplinari i interprofessional que, amb el seu desenvolupament, ha assolit el coneixement i l'aplicabilitat de la imatge mèdica; un espai comú i transversal de coneixement per metges, tècnics en imatge, bioenginyers i bioinformàtics.

El curs té com a objectiu proporcionar als metges radiòlegs especialistes o en formació, als bioenginyers o informàtics, a altres especialistes mèdics vinculats a la imatge mèdica així com als tècnics superiors en imatge pel diagnòstic, coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per realitzar post-processat de la imatge radiològica, aplicada a la segmentació i preparació de la imatge per a la impressió 3D, però també aplicada a la recerca (intel·ligència artificial).

Promogut per l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona i la F. InterAc Salut, amb la col·laboració del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB-UPC) i de la Fundació CIM-UPC, el curs ha estat reconegut amb 8 ECTS per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya.

Finalment, curs EXPERT3D (https://www.eithealth.eu/en_US/expert3d) també ha estat reconegut per l'organisme europeu EIT HEALTH (European Institute of Innovation and Technology) al seu Campus formatiu. Aquest fet permetrà durant el curs 2019-2020 becar 30 alumnes per a la realització del mateix. Per accedir a la beca es realitzarà una selecció dels candidats mitjançant una carta de motivació així com el vistiplau del seu cap o director d'àrea.

--> més informació <--

Curso de Especialización en Anatomía y Disección de la extremidad inferior, 2019-2020

El objetivo principal del curso es el de mejorar y acelerar la curva de aprendizaje de especialidades quirúrgicas que requieren un conocimiento en profundidad de la anatomía humana de la extremidad inferior, como son la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía vascular. Otras titulaciones en ciencias de la salud con especial interés en el conocimiento anatómico también pueden encontrar en este curso una herramienta de mejora para su actividad profesional.

El curso es eminentemente práctico, impartido bajo el enfoque anatomoclínico de profesorado titular especializado en Anatomía Humana. Se incorporan sesiones teóricas que orientarán al alumno en el reconocimiento y localización de las estructuras anatómicas que trabajarán a lo largo de las sesiones.

El programa formativo se organiza en diez sesiones, prácticas y teóricas, de cinco horas cada una que se realizan cada jueves durante 10 semanas en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG.

El curso está reconocido con 7 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG

--> més informació <--

Curs teòric-pràctic de Funció Pulmonar, 2018-2019

El sistema respiratori té com a funció principal l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir aquest fi és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar aquelles accions destinades a aconseguir que l'aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcta interacció entre la caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a l'espiració. Un altre aspecte fa referència a la Circulació pulmonar. El tercer procés essencial és el que fa referència a l'intercanvi de gasos on la membrana, alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental. Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.

De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics  relacionats amb la respiració, establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal de poder avaluar, diagnosticar i  tractar totes les malalties que poden afectar a l'aparell respiratori i la repercussió que poden tenir en ell, malalties pròpies d'altres sistemes i dotar als alumnes d'elements de judici per la correcta interpretació de totes aquestes proves.

Els objectius principals són: Identificar tots aquells elements anatòmics i tots els processos fisiològics  del sistema respiratori essencials per entendre, posteriorment, el comportament de les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema, realitzar de forma correcte els estudis de funció pulmonar que es podrien considerar bàsics com son l'espirometria, l'estudi de volums pulmonars estàtics, els estudis de difusió, de força muscular i d'hiperresposta bronquial, així com la gasometria arterial, identificar els diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són pròpies a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com son la espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratòries i expiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Interpretar una gasometria arterial, realitzar, interpretar i avaluar correctament les proves d'esforç cardiovascular, adquirir habilitats tant en la realització com en la interpretació de l'estudi d'inflamació pulmonar per mètodes no invasius, identificar tots els aspectes essencials d'ús, control de qualitat, valors de referència i integració de senyals informàtiques en els diferents sistemes en relació a tota la diversitat d'estudi i funció pulmonar propis d'un laboratori de funció pulmonar avançat.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic- UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica, 2018-2019

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.
La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria, 2018-2019

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria. Al finalitzar el curs, l'alumne ha de ser capaç de poder fer l'entrevista clínica al pacient per completar l'escala, tipus de preguntes i durada aproximada de la mateixa, així com puntuar adequadament cada ítem.

El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC

.--> més informació <--

Curs de Cefalees 2018-2019

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.

El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.

El curs, organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia, està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Especialización en Anatomía i Disección de la extremitad inferior

El Curso de Especialización en anatomía y disección de la extremidad inferior está destinado a una formación complementaria y específica, útil tanto para el ejercicio profesional de determinadas especialidades quirúrgicas, como también para mejorar la práctica y la capacitación técnica que es necesaria en ciertas profesiones de ciencias de la salud en las que se requiere un conocimiento profundo y una comprensión de la anatomía y la relaciones topográficas.

El objetivo principal del curso es el de mejorar y acelerar la curva de aprendizaje de especialidades quirúrgicas que requieren un conocimiento en profundidad de la anatomía humana de la extremidad inferior, como son la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía vascular. Otras titulaciones en ciencias de la salud con especial interés en el conocimiento anatómico también pueden encontrar en este curso una herramienta de mejora para su actividad profesional.

El curso es eminentemente práctico, impartido bajo el enfoque anatomoclínico de profesorado titular especializado en Anatomía Humana. Se incorporan sesiones teóricas que orientarán al alumno en el reconocimiento y localización de las estructuras anatómicas que deberán trabajar a lo largo de las sesiones.

El programa formativo se organiza en diez sesiones de cinco horas cada una que se realizan cada jueves durante 10 semanas. Consta de sesiones teóricas (15%) y sesiones prácticas (85%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'enllaç: La salut mental en el pacient medico-quirúrgic 2018-2019

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l'objectiu de la Interconsulta i Psiquiatria d'Enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.

El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals de la salut en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i la vinculació als tractaments.

Es realitzaran classes teòriques i pràctiques, dinàmiques, participatives i interactives. Es fomentarà la participació del grup i a cada sessió es faran exposicions teòriques. Al final del curs es farà una prova teòrica amb preguntes d'opció múltiple i un cas clínic.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de la emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme -CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'Innovació tecnològica en l'àrea de la salut.

Amb anterioritat al inici del curs, es realitzaran 3 sessions d'experts, amb la finalitat de difondre la metodologia del Mentor CSdM i els projectes assolits en la seva primera edició. El dia 18/10/18 al Tecnocampus Mataró, el 15/11/2018 al Hospital de Calella i el 20/12/18 al Hospital de Mataró, tots els dies de 15:30 fins les 17:00h.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació Salut del CSdM i està reconegut amb 6,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o  hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2018-2019

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.

De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 1

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Diploma de Postgrado en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis

Los rápidos cambios en las Ciencias de la Salud obligan a una constante renovación en la manera de formar a los graduados en Implantología Dental.

El curso académico en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis, dirigido a licenciados y graduados en Odontología y residentes de la especialidad de Cirugía Maxilofacial, consta de dos partes. Una parte teórica Implantología Oral- y otra clínico-práctica - Implantología Clínica- que permitirán a los alumnos adquirir conocimientos, habilidades y capacidades diagnósticas, prostodóncicas, quirúrgicas y organizativas, progresivamente.

El objetivo del curso es ofrecer una formación teórico-práctica que proporcione al alumno los conocimientos teóricos, las capacidades y habilidades (destreza técnica) que le permitan la planificación de los casos y la realización de los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos para la rehabilitación oral implantosoportada. El conjunto de los módulos acredita un nivel de competencia avanzado.

La metodología formativa está basada en el aprendizaje mediante conferencias, seminarios, talleres prácticos, cursos teórico-prácticos y sesiones de casos clínicos. La práctica preclínica y clínica implantológica se realizarán en las clínicas del COEC.

El curso está reconocido con 20 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.
Está en trámite el reconocimiento del Curso como Diplomatura de Postgrado de la UdG -título propio-.

--> més informació <--

Curs de formació teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell 2

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar, eficaçment, l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

Com en el nivell 1, el programa formatiu es desglossa en temes obstètrics i temes ginecològics. De l'apartat obstètric destaca el maneig de les urgències obstètriques més freqüents al segon i tercer trimestre de la gestació, el maneig de la gestació gemel·lar i múltiple i l'abordatge de les principals complicacions fetals i maternes relaciones amb la restricció de creixement fetal i els estats hipertensius de l'embaràs. Igualment, s'aprendran els conceptes teòrics per a la realització de l'ecografia morfològica del segon trimestre.

De la part ginecològica destaca la identificació, diagnòstic i tractament de les anomalies congènites més freqüents, de la patologia infecciosa aguda dels genitals interns i les mames, i  les diferents causes d'amenorrea. Igualment es tractarà sobre les tècniques d'imatge utilitzades en ginecologia, l'esterilitat i la contracepció, l'osteoporosi i els fonaments de l'abordatge laparoscòpic i histeroscòpic així com les diferents tècniques hemostàtiques en cirurgia ginecològica

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.
El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 1, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.

El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics del sistema respiratori, i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació  i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 2, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 3, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, el curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris, adquirir els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, identificar els diferents trastorn del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son, conèixer les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 4, 2018-2019

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, aquesta activitat formativa del quart any permet actualitzar els coneixements en pneumologia en el que fa referència  a temes molt més específics i avançats de la pneumologia com són les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó.
El tercer nivell té com a objectius principals: Identificar les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral dels individus, identificar les diferents malalties que afecten a l'interstici pulmonar i establir com s'ha de fer el diagnòstic i quin és el tractament adient, adquirir els darrers coneixements en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi especialment en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars, enumerar els darrers avenços tant a nivell d'indicació, practica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: patologia hepato-bilio-pancreàtica

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva.

El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

Aquesta tercera edició del curs està dedicada al diagnòstic i el tractament de les patologies del hepato-bilio-pancreàtiques. Les futures edicions es dedicaran a les següents patologies: obesitat mòrbida, colo-proctologia i esofago-gàstrica.

La part teòrica del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva en pacients amb hipertensió portal, tumors quístics pancreàtics, col·leccions pancreàtiques, patologia benigna de la via biliar i neoplàsia biliar. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya -Uvic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I, 2018-2019

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya; promover la formación continuada, a lo largo de su trayectoria profesional, como única alternativa para mantener sus conocimientos al día; y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la entrada en la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso de dirige a médicos especialistas y médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva, así como a médicos de otras especialidades con ejercicio profesional en la atención al paciente crítico. Su objetivo no es facilitar salidas profesionales, sino mejorar la práctica asistencial facilitando la formación continuada de los profesionales.

El curso es on-line y se realizará un encuentro presencial entre alumnos y docentes al finalizar cada uno de los módulos, con un enfoque práctico y de participación (presentación de casos, debate, etc.), con el objetivo de poder debatir sobre los temas tratados o compartir experiencias.

El curso está reconocido con 4 créditos ECTS por la Universidad de Girona -UdG-, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, la Universitat de Vic -Uvic-UCC, y la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de postgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior e Inferior

El Curso de Posgrado en anatomía quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva terapéutica de la extremidad superior e inferior está destinado a la formación específica de diferentes especialidades quirúrgicas: cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras.

El objetivo principal del curso es el de ofrecer una formación eminentemente práctica para mejorar la curva de aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una ubicación específica en el programa de formación de médicos internos residentes de estas especialidades.

El programa formativo se organiza en ocho sesiones que se realizan en jueves y viernes. Consta de sesiones teóricas al inicio de cada bloque o sesión, y de sesiones prácticas en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG donde el alumno trabajará en grupos de dos bajo la supervisión de un profesor. Durante la sesión del jueves el alumno deberá realizar la identificación y disección de las estructuras anatómicas más relevantes de cada región, haciendo especial énfasis en la localización e identificación de estructuras vasculo-nerviosas de referencia. En la sesión de viernes el alumno deberá realizar las técnicas de cirugía reconstructiva que se exponen en el programa.

El curso está reconocido con 11 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.   
Més informació i inscripcions a: http://www.fundacioudg.org/ca/curso-postgrado-anatomia-quirurgica-cirugia-reconstructiva-extremidad-superior-inferior.html

Curso en Anatomía Quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva de la extremidad superior

El Curso en Anatomía Quirúrgica aplicada a la cirugía reconstructiva terapéutica de la extremidad superior está destinado a la formación específica de diferentes especialidades quirúrgicas: cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular, y otras.

El objetivo principal del curso es el de ofrecer una formación eminentemente práctica para mejorar la curva de aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una ubicación específica en el programa de formación de médicos internos residentes de estas especialidades.

El programa formativo se organiza en cuatro sesiones que se realizan en jueves y viernes cada quince días. Consta de sesiones teóricas (25%) y sesiones prácticas (75%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG. Durante las sesiones prácticas los alumnos trabajarán con especímenes o preparaciones de la extremidad superior correspondiente a donantes voluntarios de cuerpo del Servicio de Donación de cuerpo a la Ciencia de la Facultad de Medicina de la UdG.

El curso está reconocido con 11 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curso de especialización en Anatomía y Disección de la extremitad inferior

El Curso de Especialización en anatomía y disección de la extremidad inferior está destinado a una formación complementaria y específica, útil tanto para el ejercicio profesional de determinadas especialidades quirúrgicas, como también para mejorar la práctica y la capacitación técnica que es necesaria en ciertas profesiones de ciencias de la salud en las que se requiere un conocimiento profundo y una comprensión de la anatomía y la relaciones topográficas.

El objetivo principal del curso es el de mejorar y acelerar la curva de aprendizaje de especialidades quirúrgicas que requieren un conocimiento en profundidad de la anatomía humana de la extremidad inferior, como son la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía vascular. Otras titulaciones en Ciencias de la Salud con especial interés en el conocimiento anatómico también pueden encontrar en este curso una herramienta de mejora para su actividad profesional.

El curso es eminentemente práctico, impartido bajo el enfoque anatomoclínico de profesorado titular especializado en Anatomía Humana. Se incorporan sesiones teóricas que orientarán al alumno en el reconocimiento y localización de las estructuras anatómicas que deberán trabajar a lo largo de las sesiones.

El programa formativo se organiza en diez sesiones de cinco horas cada una que se realizan cada jueves durante 10 semanas. Consta de sesiones teóricas (15%) y sesiones prácticas (85%) en el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UdG. El curso está reconocido con 7 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models

L'intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l'anestesiologia i de l'especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. Poder utilitzar una guia d'imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l'eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.

Les tècniques d'imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d'ecografia d'alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves  amb una gran definició. La  innocuïtat de l'ecografia (en comparació amb tècniques d'imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s'hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.

Però, l'ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d'inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.

Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d'infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 5 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL,  la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunta -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexió ètica.

La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri com una de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 3 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en el Diagnòstic, Tractament Antibiòtic i Prevenció de les Infeccions respiratòries comunitàries

El curs, adreçat a metges, infermeres i farmacèutics d'atenció primària o  hospitalaris, té com a objectiu general proporcionar un millor coneixement de les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, tant pel que fa referència al seu diagnòstic concret, com a la necessitat d'una millor prescripció dels antibiòtics.

Es tracta d'un curs semi presencial format per 6 mòduls i tres tallers, amb una durada de 6 mesos (un mòdul per mes). Cada 2 mòduls es realitza un taller (2 hores) que coincideix amb la sessió presencial de final de mes. Així, el curs té 6 sessions presencials, tres d'una hora i tres de tres hores cadascuna.

Abans de començar cada mòdul, es facilitarà a l'alumne, mitjançant la plataforma virtual, la documentació del mateix, juntament amb tres referències bibliogràfiques. L'alumne haurà d'estudiar aquests continguts per tal de respondre a un qüestionari on-line obligatori en finalitzar cada mòdul. Al final del curs es realitzarà un examen.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.

El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic

La salut mental del pacient amb patologia mèdica o quirúrgica és l'objectiu de la Interconsulta i Psiquiatria d'Enllaç. Aquesta disciplina psiquiàtrica tracta la morbiditat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic o de medicina general i ocupa una posició d'intersecció entre la Medicina i la Psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions. També té com a objectiu l'estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds, repercussió en la malaltia i evolució.

El curs, adreçat a professionals de la salut, té com a objectiu general formar als professionals  de la salut en la patologia mental que pot presentar un pacient amb una altra patologia mèdica o quirúrgica. La formació dona eines als professionals per prevenir i detectar precoçment la patologia psíquica, permet conèixer aquells trastorns en què els factors psíquics poden tenir un paper important en el seu inici i manteniment, així com aquells que poden dificultar l'adaptació a la malaltia i  la vinculació als tractaments.

Es realitzaran classes teòriques i pràctiques, dinàmiques, participatives i interactives. Es fomentarà la participació del grup i a cada sessió es faran exposicions teòriques. Al final del curs es farà una prova teòrica amb preguntes d'opció múltiple i un cas clínic.  

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut

El sector de la salut està experimentant un creixement continu d'oportunitats de millora i negoci. Aquesta circumstància esdevé un pol d'atracció de professionals i empreses d'altres sectors que no tenen el coneixement necessari del sector i els vincles suficients amb els agents sociosanitaris i científics adequats. De la mateixa manera, entre els professionals del sector salut existeix un cert vertigen a l'hora d'afrontar el desenvolupament de projectes empresarials per desconeixement dels canals, les metodologies i les fonts habituals del món dels negocis i de la emprenedoria.

El Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, promogut per la Fundació Salut Consorci Sanitari del Maresme -CSdM-, l'EURECAT i el Tecnocampus Mataró-Maresme i adreçat a emprenedors, professionals sanitaris i de sectors afins, té com a objectiu capacitar als alumnes en els mètodes i el procés d'innovació per poder gestionar amb èxit un projecte propi d'Innovació tecnològica en l'àrea de la salut.

El curs es durà a terme a les instal·lacions de la Fundació salut del CSdM i està reconegut amb 6,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs de Cefalees

La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor autolimitador i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).

El Curs de Cefalees impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu; la difusió i el coneixement les cefalees i el seu correcte maneig, millorant la capacitat dels facultatius per a diagnosticar i tractar els diferents tipus de cefalees.

El contingut del curs es presenta en dos mòduls. El 1er mòdul, permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees. En finalitzar-lo, l'alumne pot realitzar un correcte diagnòstic diferencial, indicar si són necessàries les exploracions complementàries adequades i aplicar al pacient el tractament correcte. En el 2on mòdul, s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i l'estudi electrofisiològic del dolor, en l'organització d'una Unitat pluridisciplinar de cefalees, en la realització de determinats tractaments intervencionistes i s'inicia la investigació en cefalees.

El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis

Los rápidos cambios en las Ciencias de la Salud obligan a una constante renovación en la manera de formar a los graduados en Implantología Dental.

El curso académico en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis, dirigido a licenciados y graduados en Odontología y residentes de la especialidad de Cirugía Maxilofacial, consta de dos partes. Una parte teórica Implantología Oral- y otra clínico-práctica - Implantología Clínica- que permitirán a los alumnos adquirir conocimientos, habilidades y capacidades diagnósticas, prostodóncicas, quirúrgicas y organizativas, progresivamente.

El objetivo del curso es ofrecer una formación teórico-práctica que proporcione al alumno los conocimientos teóricos, las capacidades y habilidades (destreza técnica) que le permitan la planificación de los casos y la realización de los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos para la rehabilitación oral implantosoportada. El conjunto de los módulos acredita un nivel de competencia avanzado.

La metodología formativa está basada en el aprendizaje mediante conferencias, seminarios, talleres prácticos, cursos teórico-prácticos y sesiones de casos clínicos. La práctica preclínica y clínica implantológica se realizarán en las clínicas del COEC.

El curso está reconocido con 20 créditos ECTS por la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, y la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia

El curs, adreçat a llicenciats o graduats en Medicina, té com a objectiu general oferir al ginecòleg recentment titulat i també al resident el material formatiu teòric que li permeti l'adquisició de coneixements que el capacitin per realitzar eficaçment l'atenció a la dona durant la gestació, el part, el puerperi, per diagnosticar i tractar els problemes ginecològics i obstètrics de la dona, i per promocionar la salut reproductiva.

El programa formatiu està desglossat en 15 temes obstètrics i 15 temes ginecològics. De l'apartat obstètric s'explicarà la normalitat de l'embaràs, el part i el puerperi, i es tractaran altres com ara la farmacologia durant la gestació i el part.

A l' apartat ginecològic es tractaran les patologies més freqüents en la pràctica clínica, l'anatomia quirúrgica i de la prevenció de les complicacions quirúrgiques més freqüents.

La metodologia formativa està basada en el model pedagògic d'aula invertida (Flipped Learning) portat a terme en modalitat semi presencial combinant el treball en línia amb el treball a l'aula.

El curs està reconegut amb 7,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 1. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del primer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les ciències bàsiques com poden ser l'Anatomia, la Fisiologia i/o la Radiologia, incorporant temes més generals com ara les infeccions pulmonars.

El primer nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements anatòmics del sistema respiratori, i de tots el processos fisiològics essencials del sistema respiratori, la interpretació  i avaluació correcta de les tècniques d'imatge en Pneumologia i l'adquisició dels darrers coneixements en malalties infeccioses pulmonars.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 2. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

De forma general, el curs formatiu del segon any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, els relacionats amb les malalties cròniques més freqüents relacionades amb la via aèria, les malalties pleurals, la malaltia tromboembòlica i els tumors pulmonars.

El segon nivell té com a objectius principals: la identificació dels elements necessaris per distingir patologies freqüents com ara la MPOC, l'asma o les bronquièctasis i la patologia traqueal, l'adquisició dels darrers coneixements en la fisiopatologia i el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies, la coneixença de les manifestacions i els avenços realitzats en la malaltia tromboembòlica, el coneixement més actualitzat en les malalties pleurals i la identificació de les diferents tipologies de tumors que poden afectar al pulmó.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 3. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb les diferents tècniques i exploracions complementaries pròpies de l'especialitat.  En especial, s'estudiarà de forma exhaustiva la funció pulmonar a les proves de la son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixements referents a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.

El tercer any té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, l'assoliment dels coneixements més actualitzats en endoscòpia pulmonar, pleuroscòpia i ecografia toràcica, la identificació dels diferents trastorns de la son associats a malalties respiratòries, el coneixement de les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques i la identificació de pacients en situació d'insuficiència respiratòria.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització Unificat en Pneumologia Nivell 4. 2017-2018

La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.

El curs formatiu del quart any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats  amb temes molt més específics i avançats com ara les malalties respiratòries d'origen ocupacional, les malalties de l'interstici pulmonar i tot el ventall de les malalties minoritàries o orfes que afecten al sistema respiratori. També en aquest curs s'explica tot el que fa referència al trasplantament de pulmó. 

El quart any té com a objectius principals: la identificació de les diferents malalties respiratòries que tenen el seu origen en l'exposició a determinats agents presents en l'ambient laboral, la identificació de les malalties que afecten a l'interstici pulmonar i el seu diagnòstic i tractament,  l'adquisició de coneixements actualitzats en les diferents malalties minoritàries que afecten al sistema respiratori fent èmfasi en les eosinofílies pulmonars, les immunodeficiències i les vasculitis pulmonars així com l'enumeració dels darrers avenços a nivell d'indicació, pràctica quirúrgica i maneig posterior del trasplantament pulmonar.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Actualització en Endoscòpia Mèdico-Quirúrgica: patologia esofago-gàstrica

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació, té com a objectiu general formar en les tècniques mínimament invasives, amb especial interès en les malalties digestives des d'una vessant diagnòstica i intervencionista mínimament invasiva.

El seu disseny mixt mèdic i quirúrgic és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També es mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

En aquesta segona edició, el curs està dedicat al diagnòstic i el tractament de les patologies del esòfag i estómac. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia hepato- bilio-pancreàtica, obesitat mòrbida i colo-proctologia, respectivament.

La part teòrica d'aquesta segona edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: Refluxe gastro-esofàgic i esòfag de Barrett, Acalàsia,Diverticles esofàgics, Neoplàsia gàstrica i Neolàsia esofàgica. La part pràctica del curs tindrà lloc al Centre d'experimentació CREBA (IRB Lleida. Av. Rovira Roure 80. 25198 Lleida). La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica.

El curs està reconegut amb 6 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UDG, la Universitat de Lleida -UDL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2017-2018

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la Biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.

De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II - Curso de Formación Continuada de la SOCMIC pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya, promover la formación continuada a lo largo de su trayectoria profesional como única alternativa para mantener sus conocimientos al día, y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso se dirige a médicos especialistas en Medicina Intensiva y Médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva. Supone una revisión y actualización de conocimientos y competencias específicas, a la mejor evidencia científica vigente, por parte de expertos en cada una de las áreas de la especialidad.

El curso es on-line y se realizará un encuentro presencial entre alumnos y docentes al finalizar cada uno de los módulos, con un enfoque práctico y de participación (presentación de casos, debate, etc.), con el objetivo de poder debatir sobre los temas tratados o compartir experiencias.  

El curso está reconocido con 5 créditos ECTS por la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic-UCC, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, y la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

--> més informació <--

Curs d'actualització en Bioètica: Diàlegs sobre Bioètica

Els avenços científics i mèdics, l'evolució social, les interaccions en les ciències de la salut entre xarxes sanitàries i socials, el canvi de paradigma en el concepte de salut i les seves repercussions socials, econòmiques, humanes i professionals fan necessari un espai de reflexióètica.

La Bioètica com a disciplina pot ajudar a aquesta reflexió i per això cal que es consideri comuna de les eines fonamentals del currículum de tots els professionals sanitaris.

Aquest curs, de caràcter transversal, i amb una visió multidisciplinària té com a principal objectius: proporcionar coneixements de Bioètica i reflexionar sobre aspectes ètics en la pràctica assistencial, adquirir conceptes inicials per saber identificar aspectes ètics en la pràctica assistencial, Assolir aspectes bàsics de fonamentació ètica, conèixer la metodologia de presa de decisions en Bioètica i fomentar el diàleg, la deliberació i la discussió.

Aquest curs, promogut per la Societat Catalana de Bioètica amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 2.7 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

--> més informació <--

Tècniques intervencionistes en dolor crònic. Curs teoricopràctic d'exploració ecoguiada sobre models 2017

L'intervencionisme en el tractament del dolor tant agut com crònic és una de les àrees més representatives de l'anestesiologia i de l'especialitat del tractament del dolor. Aquestes tècniques es poden utilitzar tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica.

Aquests procediments es poden realitzar seguint referències anatòmiques (a cegues) o guiades amb una tècnica d'imatge. Poder utilitzar una guia d'imatge que ens faci veure ens ajuda a augmentar l'eficàcia i la seguretat de la nostra actuació.

Les tècniques d'imatge que podem utilitzar han canviat en els últims anys gràcies als equips d'ecografia d'alta resolució que ens han permès obtenir imatges de parts toves  amb una gran definició. La  innocuïtat de l'ecografia (en comparació amb tècniques d'imatge amb radiacions ionitzants), la seva portabilitat, la capacitat de poder realitzar un examen dinàmic i comparatiu, i la possibilitat de distingir estructures vasculars i nervioses ha fet que les infiltracions guiades amb ecografia s'hagin convertit en una competència bàsica pel tractament del dolor.

Però, l'ecografia com a eina diagnòstica i de guia per realitzar intervencionisme té una sèrie d'inconvenients o particularitats. Perquè dels inconvenients només quedin els inherents a la tècnica és imprescindible la realització de cursos com el que presentem.

Específicament, el curs té com a objectiu principal donar als participants una formació en sonoanatomia, tècniques de punció i diferents abordatges d'infiltracions ecoguiades i/o ecoassistides que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica pel diagnòstic i tractament del dolor.

Aquest curs, tramitat per la Fundació InterAc Salut, té 2 crèdits ECTS reconeguts per la Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat de Vic -Uvic i la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB.

Període d'inscripció part B: 13/02/2017 a 22/04/2017

--> més informació <--

Curs d'especialització en escales clíniques de mesura en Psiquiatria

La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.

Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.

L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.

El curs està reconegut amb 1.4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--

Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I

El curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica I Curso de Formación Continuada de SOCMIC pretende estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en Catalunya; promover la formación continuada, a lo largo de su trayectoria profesional, como única alternativa a mantener sus conocimientos al día; y promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la entrada en la práctica especializada de cuidados intensivos en Europa.

El curso de dirige a a médicos especialistas en Medicina Intensiva, o Médicos Internos Residentes en los dos últimos años de formación (R4-R5) de la especialidad de Medicina Intensiva. Supone una revisión y actualización de conocimientos y competencias específicas, a la mejor evidencia científica vigente. Es decir, de los conocimientos y competencias adquiridas en su día por cada alumno, con el programa formativo de la especialidad.

Habrá un encuentro presencial entre los alumnos y los docentes al finalizar cada uno de los módulos. Su objetivo es poder debatir sobre los temas tratados, o compartir experiencias. El modo dependerá del tema y es decisión del Coordinador, puede ser presentación de casos, debate, etc, pero pensando en un enfoque práctico, de participación, no debería ser un resumen y exposición de los contenidos teóricos tratados.

Reconocido con 4 créditos ECTS por la Universitat de Girona (UDG), la Universitat de Lleida (UDL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat de Vic (UVIC).

--> més informació <--

Curs d'Immunologia Avançada 2016-2017

El desenvolupament metodològic de la Immunologia l'ha fet una eina essencial en la biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d'eines de diagnòstic, i en múltiples aplicacions terapèutiques. La Immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món; des de fa cent cinquanta anys, ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia anti-tumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris.

El curs es presenta com un conjunt de sessions teòriques de presentacions de temes actuals sobre aspectes de recerca clínica i/o bàsica en Immunologia, impartides per ponents de primer ordre nacional i internacional.
De forma general, l'activitat formativa permet ampliar l'oferta de coneixements d'Immunologia per a estudiants universitaris de grau i màster i llicenciats en Ciències de la Salut, amb la finalitat de millorar les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement.

Específicament, el curs té com a objectius principals: la difusió de nous coneixements en Immunologia, que inclouen tant metodologies punteres com conceptes nous en aquesta disciplina, i esdevenir un fòrum per a la discussió científica a primer nivell nacional i internacional en la matèria.

El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--

Curs d'actualització en endoscòpia mèdico-quirúrgica: patologia colo-rectal

El curs, adreçat a cirurgians i digestòlegs especialistes o en formació,  té com a objectiu general l'ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives emfatitzant en aquells avenços sobre els quals hi hagi l'evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca, insistint en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació i valorant els avantatges i inconvenients de l'abordatge diagnòstic i terapèutic de cada una de les opcions: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...

El seu disseny mixt -mèdic i quirúrgic- és inèdit i enriquidor, ja que permet que uns especialistes aprenguin dels altres. També és mixt el seu format, a la vegada teòric i pràctic: no només busca formar en coneixements actualitzats als alumnes mitjançant sessions presencials i on-line, sinó que els aportarà habilitats tècniques específiques gràcies a les pràctiques de cirurgia i endoscòpia experimental al laboratori animal.

En aquesta primera edició, el curs està dedicat a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de les patologies colo-rectals benignes i malignes. Les tres futures edicions es dedicaran a la patologia esòfago-gàstrica, la hepato-bilio-pancreàtica i l'obesitat mòrbida, respectivament. 

La part teòrica d'aquesta primera edició del curs està desglossada en cinc blocs temàtics: hemorràgia digestiva baixa, tumors rectals incipients, síndromes de càncer de colon familiars, càncer oclusiu de colon i malaltia inflamatòria intestinal.  La part pràctica del curs tindrà lloc al “World Institut for Digestive Endoscopy Research (WIDER)”, centre de cirurgia endoscòpica experimental de l'Hospital de la Vall d'Hebrón. La pràctica supervisada amb animals facilitarà als alumnes coneixements pràctics en endoscòpia i cirurgia laparoscòpica, així com en Cirurgia Endoscòpica Transluminal a través d'Orificis Naturals (NOTES).

En acabar el curs, l'alumne ha de ser capaç d'identificar, dintre de les diferents malalties tractades, la millor opció pel pacient en funció de la situació clínica. Així, gràcies a la informació rebuda, haurà de ser capaç d'indicar un o altre abordatge en funció de l'evidència científica disponible en cada cas.

El curs està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.

--> més informació <--