{header_image_title}

Presentació i Objectius

L'any 2012 l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears endegà el projecte de creació de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. La F. InterAc Salut, que suposa la culminació d'una llarga relació entre l'entitat i les universitats del país, té com a objectiu principal ser un referent de primera línia en la formació especialitzada de postgrau, la recerca en formació i l'estudi en l'àmbit de les Ciències de la Salut, integrant el coneixement acadèmic i universitari amb el que prové de la pràctica assistencial i l'exercici de les professions sanitàries.

Amb el suport inicial de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, la Universitat de Girona -UdG-, la Universitat de Lleida -UdL-, la Universitat Rovira i Virgili -URV- i la Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya -UVic-UCC-, l'Acadèmia inicià els tràmits per a la creació de la F. InterAc Salut, amb l'objectiu d'obtenir reconeixement acadèmic per algunes de les activitats promogudes per l'entitat, les seves Filials i Societats Científiques i el desenvolupament de noves activitats conjuntes de formació especialitzada. L'any 2016 s'incorporaren a la Fundació la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC- , i en juny de 2018, la Universitat d'Andorra -UdA-.
El Patronat de la F. InterAc Salut va aprovar, el 14 de juny de 2019, la incorporació de la Universitat Ramon Llull Fundació -URL, la Universidad de Deusto -UD i la Universitat Pompeu Fabra -UPF i, el 21 de febrer de 2020, la de la Universitat Oberta de Catalunya -UOC i de la Universitat de les Illes Balears -UIB. 

La F. InterAc Salut continua treballant per assolir relacions amb institucions docents i de recerca de dins i fora de Catalunya, amb l'objectiu de consolidar-se com a centre de referència en la formació postgrau i la recerca docent en les diferents disciplines de les Ciències de la Salut.

La Fundació InterAc Salut té com a principal objectiu desenvolupar cursos de formació especialitzada de postgrau, fomentar el prestigi i l'excel·lència per ser un referent de primera línia en l'àmbit de la formació, l'estudi i la recerca docent en el marc de les Ciències de la Salut.

Són objectius de la F. InterAc Salut:

  • Participar en la formació de professionals assistencials i investigadors docents en les diverses especialitats de les Ciències de la Salut, mitjançant la integració en les Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Oferir formació de postgrau que combini l'excel·lència acadèmica i l'orientació pràctica, a partir del potencial que representen les diferents Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Dur a terme la recerca sobre la metodologia docent en Ciències de la Salut integrant iniciatives públiques i privades, de manera que l'orientació d'aquesta respongui a les necessitats de la nostra societat.
  • Estimular activitats de recerca de qualitat en innovació docent que contribueixin a connectar interessos, tant públics con privats, i donar resposta a la demanda de recerca que emani del seu entorn.
  • Potenciar la presència tant dels programes de recerca docent com dels de formació, a nivell de la Unió Europea i de l'àmbit extracomunitari, mitjançant les connexions internacionals de les Societats Científiques de l'Acadèmia.
  • Afavorir mitjançant la formació la multidisciplinarietat i el treball en conjunt dels diversos professionals de les Ciències de la Salut representats a l'Acadèmia.
  • Participar, mitjançant els membres de les seves Societats Científiques amb reconeguda expertesa, en programes d'acreditació d'activitats i projectes públics i privats.
  • Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb institucions acadèmiques de la resta de l'Estat i d'altres països amb la intenció de facilitar l'estada de professionals de l'Institut a altres institucions externes i en règim de reciprocitat.
  • Col·laborar amb les Universitats on està adscrit l'Institut, i amb altres institucions, per dissenyar i aplicar polítiques d'ajut en l'àmbit de les Ciències de la Salut en països en desenvolupament.
  • Mantenir una constant interrelació amb la societat organitzant actes relacionats amb la divulgació de les Ciències de la Salut oberts a la ciutadania.