{header_image_title}

Government and management bodies

InterAc Salut Foundation is administered, managed and represented by a governing body that is formed from the Board, the Presidency, the Treasury, Teaching Management and Scientific Council according to the respective responsibilities regulated by its Foundation Statutes.

Functional organisation chart

Organigrama funcional


The Board is the principal executive and policy-making body of government, administration and representation of the InterAc Salut Foundation and assumes all responsibilities and functions necessary to achieve its foundational aims. Its composition and responsibilities are defined in Articles 10-28 of the Foundation's Statutes.

PRESIDENCY

Joan Sala Pedrós, President of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands (the Academy) and of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands Foundation (Academy F.).

VICE-PRESIDENCIES

Vice-president acting on behalf of the Universitat Politècnica de Catalunya
Daniel Crespo Artiaga, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Rovira i Virgili
Josep Pallarès Marzal , Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Josep Eladi Baños, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Internacional de Catalunya
Alfonso Méndiz Noguero, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Lafuente Sancho, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Ramón Llull
Josep Antoni Rom Rodríguez, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Pompeu Fabra
Laia de Nadal Clanchet, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Oberta de Catalunya
Àngels Fitó i Bertran, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de les Illes Balears
Jaume Jesús Carot Giner, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Barcelona
Joan Guàrdia Olmos, Chancellor

Vice-president
Maria Queralt Gorgas Torner, First Vice-president for the Academy and the Academy F. 

Vice-president
Montserrat Esquerda Aresté, Second Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
M. Dolors Sintes Matheu, Third Vice-president for the Academy and the Academy F.

SECRETARIATSectretary
Joan Miquel Nolla Solé, General Secretary of the Academy F.

 

GENERAL MANAGMENT


General Manager
Mercè Balcells Boix, General Manager of the Academy F.

 


OTHER BOARD

MEMBERS

Francesc Gòdia i Casablanca
Manel Esteller Badosa

Xavier Bayona Huguet
Xavier Bonfill Cosp
M. Elena Carreras Moratonas
Isabel Maria Castaño Nuñez
Pere Clavé Civit
Claudia Cucciniello Villalba
Betlem Salvador González
Carlos Antonio Zárate Tejero


Documents: Board agreements

Joan Sala Pedrós

PresidentPresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2019, Joan Sala Pedrós (Sabadell, 1949) és, des del mes de juny de 2019, President de la Fundació InterAc Salut.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1971, especialista en Cirurgia General (1975) i en Cirurgia de l'aparell digestiu (1980), ha desenvolupat la seva carrera professional a Sabadell i a Terrassa, en l'Hospital Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa del qual ha estat Cap de Servei de Cirurgia (octubre 1989-març 2005) i Director de l'àmbit quirúrgic (abril 2005-octubre 2016), compaginant la seva activitat assistencial amb la participació en nombroses comissions i comitès intrahospitalaris.

Ha desenvolupat la seva tasca docent, de grau i de postgrau, en la Universitat de Barcelona, l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa, l'Escola Universitària de Teràpia Ocupacional de la Creu Roja de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya.

Promotor de la Fundació Joan Costa Roma per a la Docència, la Recerca i la Formació Continuada en el marc del Consorci Sanitari de Terrassa, va ser President de la Comissió Gestora (gener 1997-juliol 1998), President del Patronat (juliol 1998-octubre 2013) i Vicepresident del Patronat (octubre 2013 - desembre 2018).

Vice-secretari, Secretari, Vice-president i President, successivament, de la Societat Catalana de Cirurgia, va obtenir el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2011 i el Premi Pere Virgili 2017 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Vice-president acting on behalf of the Universitat Politècnica de Catalunya
Daniel Crespo Artiaga, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Rovira i Virgili
M. José Figueras Salvat, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Josep Eladi Baños, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Internacional de Catalunya
Alfonso Méndiz Noguero, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Lafuente Sancho, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Ramón Llull
Josep M. Garrell Guiu, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de Pompeu Fabra
Oriol Amat Salas, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat Oberta de Catalunya
Josep A. Planell Estany, Chancellor

Vice-president acting on behalf of the Universitat de les Illes Balears
Jaume Jesús Carot Giner, Chancellor

Vice-president
Montserrat Esquerda Aresté , Second Vice-president for the Academy and the Academy F.

Vice-president
M. Dolors Sintes Matheu, Fourth Vice-president for the Academy and the Academy F.

Joan Miquel Nolla Solé

Joan Miquel Nolla Solé

In general, the General Manager is responsible for finances and administration of the Foundation and, in particular, for developing the functions and duties stipulated in Article 32 of the Foundation's Statutes.

Mercè Balcells Boix

Secretaria general Graduate of Political Sciences and Public Administration at UAB, she has been the General Manager of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands, and its foundation since 1997. Among other functions, she has worked in the town hall of Mollet del Vallès as Director of the Economy Department and the Managing Director of Public Companies. She has also been the Manager of Hospital de la Creu Roja, in Tarragona.

Rosa Maria Villalonga Vadell (Palma de Mallorca, 1953), especialista en Anestesiologia i Reanimació. Coordinadora mèdica de docència del Hospital Universitari de Bellvitge (2007-2018). Coordinadora del Màster en Competències Mèdiques Avançades. Facultat de Medicina. UB. (2012-2014). Responsable del Grup Consolidat de Innovació Docent COMBELL (GCID). UB. (2013-2018). Presidenta de la Comissió d'Innovació docent. Campus de Bellvitge. Facultat de Medicina. UB (2013-2018). Vocal de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB) (2017-2018). Vocal de la Càtedra d'Educació Mèdica. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Departament de Medicina. Facultat de Medicina des de 2018.                     

Presidenta de la de la Societat Catalana de Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) (2017-2021). Presidenta de la Comisión Nacional de Anestesiología y Reanimación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad des de 2020. Coordinadora del Grup de Treball de Cooperació Internacional de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), des de 2021.

The Scientific Council manages all activities related to the monitoring and quality control of activities of InterAc Salut Foundation. In particular, its specific functions are as follows:

  • Suggesting the curriculum and academic coordinators for postgraduate and doctoral programs.
  • Suggesting the structure of thematic research lines and their coordinators.
  • Coordinating the activities which are organised in conjunction with universities.

TEACHING MANAGEMENT


Rosa Mª Villalonga Vadell.


MEMBERS


Alexandre Perera
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory

Universitat Politècnica de Catalunya

Joan San
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Girona

Anna Casanovas
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Lleida

Fátima Sabench
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat Rovira i Virgili

Ramon Pujol
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Salvador Navarro
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Corbella
Vice-Dean of institutional relations and Deputy Director of the Department of Medicine
Universitat Internacional de Catalunya

Sara Esqué
Nursing School Boss
Universitat d'Andorra

Conxita Mestres
Dean of Faculty of Health Sciences
Universitat Ramon Llull

José María Armentia Bardeci
Medicine Teacher
Universidad de Deusto

Joaquim Gea
Dean of Faculty of Health and Life Sciences
Universitat Pompeu Fabra

Vacant
Universitat Oberta de Catalunya

Marcos Nadal Roberts
Vice Rector of Planning, Strategy, Internationalization and Cooperation
Universitat de les Illes Balears

Pilar Delgado Hito
Vice Rector for Academic Policy and Quality
Universitat de BarcelonaDocuments:  Scientific Council agreements

24/01/2023 Meeting agreement.


Francesc Gòdia i Casablancas

Francesc Gòdia i Casablancas,  és llicenciat en Ciències Químiques (1981) i Doctor (1986) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador post-doctoral al Oak Ridge National Laboratory (Oak Ridge, Tennessee, US) (1987). Professor Titular (1988) i Catedràtic (1993) d'Enginyeria Química a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recerca en Enginyeria Bioquímica, tecnologia de cultiu de cèl·lules animals per a la producció de biofàrmacs i vacunes, i suport de vida a l'Espai. Docència en Biotecnologia i Enginyeria Química. Autor de més de 115 articles, 9 capítols de llibre, 5 patents i director de 35 tesis doctorals completades. Director de la Planta Pilot MELiSSA, una instal·lació per al desenvolupament de tecnologia de suport de vida en missions humanes d'exploració de l'Espai (European Space Agency). Investigador Principal del Grup d'Enginyeria Cel·lular i Bioprocessos de la UAB. Ha desenvolupat més de 20 projectes en col·laboració amb empreses nacionals i internacionals. Coordinador del Programa de Doctorat en Biotecnologia de la UAB. Coordinador del cursos internacionals Animal Cell Technology i Cell culture-based Viral Vaccines de la ESACT (European Society of Animal Cell technology). Chair dels congressos European Congress of Biotechnology 2009, ESACT Meeting 2013 i 2015 i Vaccine Technology 2022. Autor de més de 120 presentacions a congressos i membre dels Comitès de més de 25 congressos.

Va ser Vicerector de Projectes Estratègics de la UAB (2002-2005) i Comissionat de Biotecnologia i Biomedicina (2006-2011). Va ser President de la Sociedad Española de Biotecnología (2002-2006) i President de la Fundació Parc Taulí (2013-2021). Actualment és membre del Executive Committee de la European Society of Animal Cell Technology (des de 1999), del Executive Board de la European Federation of Biotechnology (des de 2005) i Vicepresident (des de 2019), i President del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits des de 2021.

Manel Esteller Badosa

Manel Esteller Badosa (Sant Boi de Llobregat, 1968) graduat en Medicina (1992) i Doctorat especialitzat en Genètica Molecular del Carcinoma de l'Endometri, per la UB. Va ser investigador convidat en l'Escola de Ciències Biològiques i Mèdiques de la Universitat de St. Andrews, (Escòcia, Regne Unit). Del 1997 al 2001, Esteller va ser Becari Postdoctoral i Investigador Associat en l'Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, EEUU).

Des d'octubre del 2001 a setembre del 2008, ha liderat el Laboratori d'Epigenètica del Càncer del CNIO. Va exercir com a Director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (2008-2019). Actualment és Director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, professor d'investigació d'ICREA i Catedràtic de Genètica a la Facultat de Medicina de la UB.

Autor de més de 600 articles originals publicats en revistes internacionals, 24 d'ells catalogats com a "Article de Gran Rellevància”. El Dr. Esteller està considerat entre el 0,01% dels millors científics del món en base al seu impacte tant per la Universitat de Stanford (Metrics) com pel Grup Web of Science - Clarivate Analytics.
Ha rebut nombrosos premis i, l'any 2021 va ser escollit Membre of the Academia Europaea i de la European Academy of Sciences.